Contract Landal Hoog Vaals | na 31 december 2019

Hierbij geven wij aan de beheer-/verhuurovereenkomst met Landal GreenParks te willen verlengen vanaf 2020 tot en met 2031.

Voor een uitgebreide toelichting van de opties klikt u boven aan deze pagina op Voorstel VVE I, VVE II of VVE III

De meest gekozen optie (optie 1 of 2) zal gelden voor ALLE eigenaren. Dit kan betekenen dat indien een eigenaar kiest voor bijvoorbeeld optie 2, maar dat optie 1 het meest gekozen is door alle eigenaren.  Dit houdt in dat de eigenaar die voor optie 2 gekozen heeft automatisch meegaat in optie 1.

bijeenkomst organiseren
 bijeenkomst organiseren