Landelijke Diaconale Dag 17 november 2012

Landelijke Diaconale Dag 17 november 2012

Landelijke Diaconale Dag 17 november 2012
Kerk in Actie
Postbus 456
3500 AL Utrecht
Nederland
(030) 880 1886 (030) 880 1456
j.van.ommeren@kerkinactie.nl
www.kerkinactie.nl/ldd2012
ticket verkoop
 ticket verkoop