aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Landelijke Diaconale Dag 17 november 2012

Workshops

1. Armoede in Nederland

Hulp geven bij financiële problemen doen bijna alle diaconieën. Het aantal aanvragen stijgt, voedselbanken hebben te weinig voorraad. Wat te doen? En hoe kan SchuldHulpMaatje ons helpen eerder achter voordeuren te komen, om een beroep op voedselbank of noodfonds te voorkomen? Diaconale hulp anno 2012 vraagt om een veelzijdige aanpak.

2. Lelystadse aanpak van armoede

Kerk in Actie steunt al jarenlang het diaconale werk in Lelystad. Het interkerkelijk diaconale netwerk speelt een belangrijke rol in deze stad die kampt met veel armoede en schuldenproblematiek. De workshop geeft een voorbeeld van een totaalaanpak van armoede. Om na te volgen!

3. Kinderen - dragers van vrede in de toekomst

Diakenen geven jongeren hier en daar de gelegenheid zich te ontwikkelen als wereldburger, op een eigentijdse manier. Een project met mogelijkheden voor kinderen en jongeren uit (post-)conflictgebieden en jongeren uit Nederland om over hun leefwereld te praten, zingen en chatten. Verplaats je in de leefwereld van deze wereldjongeren.

4. Hoe schrijf ik een voorbede?

Als diaken of ZWO-lid kun je bijdragen aan de liturgie in de kerkdienst. Eén van de mogelijkheden is het meedoen of aandragen van de voorbeden. Oefening in schrijven,onderwerpkeuze en gebruik van verschillende vormen van voorbeden. Met diaconie of ZWO-groep, samen met Kerk in Actie, een particulier project sterker maakt.

5. Klein maar fijn

In lokale kerken zijn soms gemeenteleden die een ontwikkelingsproject in het buitenland starten of ondersteunen. Deze kleinschalige projecten slaan aan bij hun eigen gemeente om het rechtstreekse contact. Impulsis van Kerk in Actie ondersteunt deze particuliere ontwikkelingsprojecten. Voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe je als diaconie of ZWO-groep, samen met Kerk in Actie, een particulier project sterker maakt.

6. Groene diakenen

Zorg voor de schepping is één van de diaconale taken. Deze opdracht is urgent en uitdagend. Diakenen uit verschillende plaatsen leggen uit hoe zij praktisch omgaan met duurzaamheid in hun kerk en gemeente. U kunt luisteren, vragen stellen en van de ene diaken naar de andere stappen.

7. Groene kerk

Wat inspireert en bezielt ons bij onze inzet voor een duurzamer leven? Een ontdekkingstocht naar de kracht die ons beweegt om duurzaamheid in de kerk voelbaar te maken.

8. Zingen

Zingen en luisteren met je hart. Diaconale liederen om mee verder te kunnen.

9. Hart voor (ex-)gedetineerden

De spannendste workshop! De diaconaal pastor van Exodus Nederland laat u kennismaken met het leven van mensen die een tijd in de gevangenis geleefd hebben. Klaar staan voor deze mensen en hart hebben voor hun verhaal: durft u het aan?

10. Flevoland ontmoet Bangladesh

De diaconieën en ZWO-groepen in Flevoland laten zien hoe je met z’n allen betrokken kunt zijn bij Kerk in Actie-partners in één land: Bangladesh. Interactief zijn en samenwerking loont: twaalf gemeenteleden uit vijf gemeenten bezochten Bangladesh. Meermalen ontvingen zij ook samen Bengalese gasten.

11. Ouderenmishandeling

Ouderen die in een sociaal isolement leven, zijn extra kwetsbaar. Eén op de 20 ouderen heeft te maken met een vorm van ouderenmishandeling. Wat te doen als je zulke signalen opvangt? Handreiking en oefening om ouderenmishandeling tegen te gaan.

12. Kerk van iedereen

Ieder mens heeft mogelijkheden en beperkingen. Sommigen zijn ‘anders’, zichtbaar of onzichtbaar. Dat hangt er ook van af met welke bril we kijken naar mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We kijken in de spiegel om te zien hoe het ‘anders’ kan. Met handvatten om meer kerk van iederéén te worden.

13. Hulpaanbod voor eenzame mensen

Als je op bezoek komt bij mensen die eenzaam zijn,wil je hen graag helpen. Het zou fijn zijn als er eens vaker iemand op bezoek komt. In de kerk zijn te weinig mensen die dit kunnen doen. Hoe vind je organisaties die kunnen helpen? We leren organisaties zoeken en vinden.

14. Diaken in de praktijk

In diaconale initiatieven voor mensen met andere religies komen vaak dilemma’s voor. Waar moet je allemaal aan denken? Wat kun je wel doen en wat niet? Handvatten om praktisch en diaconaal aan de slag te gaan in de omgang met andersgelovige mensen in de wijk.

15. Diaconaal jeugdwerk in de buurt

Wat kun je als diaken doen voor jongeren in je buurt die in de problemen zitten, op welke manier dan ook? Ontdekkingsreis aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

16. Micha Young

Wil je weten hoe je de jongeren in jouw gemeente stimuleert om zich in te zetten voor duurzaamheid en gerechtigheid? Een voorproefje van Micha Young. Dit is een lokaal uitgevoerde methode (vier bijeenkomsten + weekend) waarin jongeren aan de slag gaan met people, planet en profit.

17. Hart voor kinderen 1

In India krijgen veel kinderen te maken met geweld, verwaarlozing en uitbuiting. Velen gaan niet naar school. Ontmoet in deze workshop gasten uit India die vanuit Kinderen in de Knel van Kerk in Actie werken aan verbetering van arbeidsomstandigheden van meisjes in de textielsector en kinderarbeid tegengaan. Ze sporen werkende kinderen en straatkinderen op en zorgen dat zij weer naar school gaan. Hoe kan ook ons diaconale hart voor kinderen vorm krijgen?

18. Hart voor kinderen 2

Twee andere partners van Kerk in Actie /Kinderen in de Knel uit India vertellen over de moeilijke omstandigheden waarin kinderen opgroeien in India. Soms hebben meisjes nauwelijks waarde en kampen zij met geweld. Elders werken kinderen in steengroeven. U hoort over hun werk om verbetering en scholing voor elkaar te krijgen. En over de interactieve relatie van enkele Nederlandse protestantse gemeenten met partners in India.

online ticketverkoop systeem
 online ticketverkoop systeem