workshops

1 Armoedebestrijding in de praktijk
Hoe komen we als diaconie armoede op het spoor? Wat kun je als plaatselijke diaconie doen op het gebied van armoede, binnen en buiten de kerkelijke gemeente? Welke handvatten en richting geeft het Armoedeonderzoek 2013? Een workshop vol praktische tips, inspiratie en verbeelding.

2 Diaconaat en werkloosheid
Workshop over de vragen: Hoe ziet werkloosheid er in de huidige crisissituatie uit? Wat zijn bijzonder kwetsbare groepen? Wat betekent werkloosheid voor mensen die het treft? Wat kunnen diakenen doen? Welke initiatieven kunnen zinvol zijn?

3 Masterclass lobbyen
Samen met Joël Voordewind (ChristenUnie), Rob Pieterse (Trouw) en Jan Eerbeek (oud-justitiepastor) geeft Geesje Werkman (Kerk in Actie) een masterclass lobbyen.
Hoe kunnen we als diaconie lokaal én landelijk beleid beïnvloeden, in nauwe samenwerking met de landelijke kerk (Kerk in Actie)? Om de positie van mensen in de marge, zoals vluchtelingen en armen, te verbeteren?

4 Duurzaam beheer van diaconale liquide middelen en vermogen
Kan de diaconie haar geld ook duurzaam beheren? Leer de belangrijkste begrippen kennen en oriënteer je op verschillende mogelijkheden. Kom meer te weten over investeren in bedrijven die duurzaamheid en sociaal rendement hoog in het vaandel hebben. Medewerkers van Oikocredit, Protestants Diaconaal Krediet Nederland, FairClimateFund en het investeringsfonds van Kerk in Actie/ICCO geven uitleg.

5 Diaconale visie en beleid
Op wie richt de diaconie zich met haar werk? En waarom? Hoe speelt de omgeving van de kerk een factor bij de beleidskeuzes die de diaconie maakt? Welke dilemma’s spelen een rol? Interessant om te zien hoe visie zich uiteindelijk vertaalt in daden. Deelnemers worden geprikkeld en aan het werk gezet! M.m.v. ds. Dick Couvée (Pauluskerk) en gemeenteadviseur Nelleke Drop.

6 Duurzame of groene kerk - ik wil wel…
… maar nu de rest van de gemeente nog!
Over de aanpak om de verduurzaming van de kerkelijke gemeente goed te laten aansluiten op wat er al leeft in de kerk. Aan het woord komen diakenen die hun kerk in beweging kregen en gemeenteadviseur Beppie van der Waal. Er is de mogelijkheid om van elkaar te leren. Bovendien krijgen deelnemers inzicht in de ‘groene activiteiten’ van kerken uit hun eigen omgeving.

7 Wat kun je als diaconie met sociale media?
Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube … Kun je daar iets mee als diaconie, zwo-groep of kerk? Wat kunnen we leren van ervaringen van andere diaconieën en zwo-groepen? Wat doet Kerk in Actie?

8 De diaconie en de Wmo anno 2013
Mensen met een beperking krijgen steeds minder ondersteuning van de overheid. Mensen met een verstandelijke beperking, met een psychiatrische achtergrond of kwetsbare ouderen moeten die hulp in eigen kring gaan zoeken. Verandert dit de rol van de diaconie? Hoe kunnen diaconieën hier op inspelen? Bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen en leren van voorbeelden uit de praktijk.

9 Op reis door de wereld van jeugddiaconaat
Dompel je onder in de wereld van jeugddiaconaat. Diaconaat voor en door kinderen en jongeren is er in vele soorten en maten. Een ‘reisleider’ begeleidt de deelnemers in hun beleving van concrete mogelijkheden voor jeugddiaconaat. Die zijn er voor kinderen, tieners en jongeren, in Nederland en in het buitenland. Denk maar aan KIDS Express, Seven, Micha Young, maatschappelijke stages, groepsreizen en traineeships op mondiale thema’s.

10 40dagentijdcampagne 2014 - Dagelijks brood in Burkina Faso
Uitleg, informatie, tips en werkvormen ter voorbereiding van de 40dagentijdcampagne in 2014.
Dagelijks brood in Burkina Fasso. Dat Kerk in Actie-project over voedselzekerheid staat centraal in de 40dagentijdagentijdcampagne.
Hoe leven gezinnen in Burkina Faso? Wat betekent voedselzekerheid? Nederlandse jongeren vertellen over hun ervaringen in dit land. Zij reisden met Togetthere naar Kerk in Actie-partner ODE, de ontwikkelingsorganisatie van de protestantse kerken in Burkina Faso.

11 Ontheemden in Colombia
Verdieping en interactie rond de reisverhalen naar Colombia van een reisgroepje van Kerk in Actie.
In Colombia leven bijna 5 miljoen ontheemden in eigen land, verdreven door moordpartijen en ander gevaar.
Wat gebeurt er met deze mensen? Hoe kunnen zij hun leven weer oppakken? Hoe kunnen zij verder na zoveel leed en kunnen ze vergeven? Deelnemers gaan op zoek naar bijbelse inspiratie voor vergeving en misschien verzoening.

12 Noodhulp
Kerk in Actie zet zich in om mensen bij te staan als hen een ramp overkomt én om rampen te voorkomen. Elders in de wereld gebeurt dat via Kerk in Actie, in Nederland via diakenen. Hoe doen we dat? Kunnen we van elkaar leren?

13 Zing mee!
Wie van zingen houdt, kan zijn hart ophalen.
Deelnemers zingen samen diaconale liederen uit heden (het nieuwe liedboek) en verleden (de toppers van de Landelijke Diaconale Dagen). M.m.v. Marten Kamminga en Quasi Modus
Aan het einde van het dagprogramma zingen de deelnemers als slotkoor het mooiste lied.

mobiel inchecken op event zoals ov
 mobiel inchecken op event zoals ov