Workshops

Workshop 1. In het diepe
Je bent sinds kort diaken. Er komt veel op je af. Wat
is je taak als diaken? Op zoek naar antwoorden op
basisvragen, voor beginnende diakenen. Met aandacht
voor persoonlijke mogelijkheden en inbreng,
gericht op het vinden van de weg in je diakenwerk.

Workshop 2. Kinderen in armoede
Steeds meer kinderen in Nederland groeien op in
armoede. Wat betekent dit voor hen? Hoe spoor je
deze kinderen op? Wat kun je als diaconie doen en
met wie? Ontdekkingstocht naar mogelijkheden
voor je eigen diaconie.

Workshop 3. Zorgzame Kerk
Vanaf 2015 voert de burgerlijke gemeente de langdurige
zorg uit. Wat betekent dat voor de diaconie?
Samen met een aantal diaconieën werkt Kerk in
Actie aan een proef om de beste werkwijze voor
diaconieën uit te vinden. Over mogelijkheden en
onmogelijkheden van de diaconie.

Workshop 4. De nieuwe Wmo
Als diaken kun je alle Wmo-wetswijzigingen voor
2015 nauwelijks bijhouden.
Duidelijk is dat de overheid minder zal doen en
burgers meer naar elkaar moeten omzien.
Hoe ondersteunt een diaken mensen zonder sociaal
netwerk? Bijpraten, met oog voor recht en gerechtigheid.

Workshop 5. Jeugdzorg
Ook de jeugdzorg gaat in 2015 naar de burgerlijke
gemeente. Wat merken diaconieën daarvan?
Wat doe je als er ondersteuning wordt
gevraagd? Met informatie over
de wetswijzigingen en het
VN-kinderverdrag.

Workshop 6. Keukentafelgesprekken met uitgeprocedeerden
Kopje koffie aan de keukentafel. Aan de praat met
uitgeprocedeerden en met mensen die hen bijstaan.
Ervaar van dichtbij wat uw hulp (via Kerk in Actie)
betekent voor deze groep ongeziene mensen. Meer
over de juridische klacht van de Protestantse Kerk
tegen de Staat der Nederlanden.

Workshop 7. Werkloosheid
Over de huidige werkloosheid, de Participatiewet
(nieuw in 2015) en mogelijke gevolgen. Wat zijn
bijzonder kwetsbare groepen en wat betekent
werkloosheid voor hen? Wat kan de diaconie doen?

Workshop 8. Groene kerken - Zorg voor elkaar en de schepping
Hoe zetten diaconieën en ZWO-groepen hun geloof
om in concrete daden? Voorbeelden van stappen op
het pad van duurzaamheid, ter inspiratie. Met
ervaringen van actieve diakenen uit het hele land.

Workshop 9. Jongeren en diaconale vorming
Jongeren willen zich best af en toe inzetten voor de
medemens. Maar hoe kun je als diaconie hun inzet
voor rechtvaardigheid, duurzaamheid en medemenselijkheid
blijvend stimuleren en ondersteunen?

Workshop 10. Zing mee!
Zing mee met diaconale liederen van nu en toen,
inclusief de toppers van de Landelijke Diaconale
Dagen.

Workshop 11. 40dagentijdcampagne 2015 - Open je handen
Uitleg, tips en werkvormen voor de 40dagentijdcampagne
in 2015. Open je handen en kijk wat je
kunt ontvangen, delen en geven. Dit alles op basis
van een Kerk in Actie-project voor jongeren in
Bangladesh en het bezoek door Nederlandse jongeren
ter plekke.

Workshop 12. Particuliere initiatieven
Diaconieën krijgen regelmatig verzoeken van
particuliere hulpprojecten in het buitenland. Vaak
loopt dat via een gemeentelid. Hoe kun je op een
goede manier afwegen of zo’n project een bijdrage
levert aan je eigen diaconale werk? Hoe kies je
welke projecten je als diaconie wel of niet
ondersteunt? Met voorbeelden uit de praktijk.


Workshop 16. Samen een kerk in actie zijn
Wereldwijd zijn ‘bestaanszekerheid en bestaansrecht’
nog lang niet vanzelfsprekend. Nederland
staat op de drempel van een ‘participatiesamenleving’.
Wat betekent dit voor het beleid van de
plaatselijke diaconie en ‘landelijke diaconie’ Kerk in
Actie? Gesprek over de toekomst van het gezamenlijke
diaconale werk in Nederland en wereldwijd

registratiesysteem
 registratiesysteem