WORKSHOPS

 

Speciaal voor diakenen: workshops 1 t/m 9 en 16 t/m 18

Gericht op zwo-leden en zwo-diakenen: workshops 10, 11, 12, 13 en 19

Voor predikanten: workshops 14 en 15

Alle workshops zijn wel voor iedereen toegankelijk.

 

Tip: Er zijn workshops met veel interactie, andere zijn vooral gericht op informatie overdracht, en een categorie workshops is gericht op het opdoen van een bijzondere ervaring. 

Tot slot zijn er lange en korte workshops, veel succes met kiezen!

 

 

LANGE WORKSHOPS   1 uitkiezen!

13.15 – 14.45 uur 

1 Vluchtelingencrisis en bed bad brood

Actualiteiten rond de vluchtelingencrisis wisselen we met elkaar uit.

Verder: krijg inzicht in mensenrechten voor vluchtelingen en in het proces tegen de Staat der Nederlanden om hun behandeling. Hoe gaat dit in de toekomst verder? Wat kunnen diaconieën doen? Met Pim Fischer (de advocaat die namens de kerken procedeerde tegen de Staat) en Geesje Werkman (Kerk in Actie).

2 Diaconale noodfondsen

Een  kerkelijk   noodfonds  is  een  fantastisch   middel  om  tijdelijke   financiële  of
materiële hulp te verlenen aan mensen in armoede. Hoe start je, wat zijn aandachtspunten en dilemma’s, wat zijn de ervaringen van anderen? 

3 Kinderen in armoede

Eén op de negen kinderen in Nederland leeft in armoede. Wat betekent dit voor kinderen, wat kun je als diaconie doen, hoe pak je dit aan?We horen inspirerende praktijkvoorbeelden van diakenen over hoe je zelf acties kunt opzetten, hoe je als diaken je rol kunt opnemen in het netwerk van organisaties, en hoe je het beleid van de lokale overheid kunt beïnvloeden. We gaan hierover met elkaar in gesprek en onderzoeken wat we in onze eigen situatie kunnen doen.  Met Meta Floor (Kerk in Actie) en Beppie van der Waal (gemeenteadviseur).

4 Zorgzame Kerk

Kerk in Actie zette Zorgzame Kerk op: vier verschillende werkwijzen om als lokale kerken zorgzaam te zijn voor zorgafhankelijke mensen. Achttien lokale kerken deden in 2014/2015 mee als proefplek. Wat zijn de resultaten? Wat betekent dit voor uw diaconie? Meer weten? Met Anneke van der Velden (gemeenteadviseur) en Robert Mazier (projectmedewerker Zorgzame Kerk)

5 Samenwerken met sociale wijkteams

In veel gemeenten zijn sociale wijkteams opgezet. Wat doen ze? Wat is hun werkwijze? Hoe werk je met hen samen als diaconie? Welke kansen biedt het, en welke drempels zijn er? Een workshop samen met diaconieën die hiermee ervaring hebben. Met Pieternel Ermen (Kerk in Actie) en diaken Margreet Keesman, tevens raadslid, in Enkhuizen.

6 Groene kerk

In een duurzame kerk heeft ook de diaconie een rol. Welke mogelijkheden zijn er voor uitstraling naar de buurt? Over ‘groene’ kerkelijke gemeenten die duurzame initiatieven namen samen met hun omgeving. Luister naar ervaringsdeskundigen en praat mee! Met Sjoerd van Schooneveld (Kerk in Actie) en Jan Vroonland deskundige (Colmschate)

7 ‘Geloven in delen’ op pioniersplekken

Op ‘Pioniersplekken’ ontwikkelen kerkelijke gemeenten nieuwe vormen van kerk-zijn. Ook in wijken waar veel maatschappelijke nood is. Wat kunnen we leren van deze kerken die vanaf nul beginnen? Welke plaats neemt het diaconaat hier in en hoe verbinden zij 'woord en daad'? We maken kennis met 'het Badhuis' in Zwijndrecht waar vanuit diaconaal werk in een volkswijk, onverwacht belangstelling was voor het geloof. Met evangelisatie ouderling Peter Huijser en zijn vrouw Mariette Huijser en Martijn Vellekoop (Protestantse Kerk).

 

9 Hoe interesseer je jongeren voor diaconaal werk?

Diaconaal werk zal altijd nodig blijven. Hoe houden we de belangstelling van jongeren vast, voor het diaconale werk van morgen en overmorgen? Verdiep je in de leefwereld en het perspectief van jongeren. Ontdek dat zij zich inzetten via netwerken, via lossere structuren en kleinschalige initiatieven. Hoe maak je je als diaken, in jongerentaal ‘connector’, deze nieuwe werkwijze eigen? M.m.v. Astrid Damstra (JOP).

10 40dagentijdcampagne 2016

‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’. Dat is het thema voor 2016. Gemeenteleden willen best iets doen voor een ander. Voor een gescheiden man in de kerk, een Syrisch gezin in de buurt of een Ghanese boerin in armoede. Hoe motiveer je gemeenteleden om echt iets te doen? O.l.v. Linda Zuidhof en Renate Barendregt (Kerk in Actie).

11 Ervaar wat kinderarbeid inhoudt; naai met elkaar iets moois voor partnerproject Save in India en laat je informeren.​

Kinderen moeten elke dag naar school gaan en niet verplicht werken op het land, in goudmijnen, steengroeven en fabrieken... Toch is dit voor ca. 168 miljoen kinderen wereldwijd dagelijkse werkelijkheid.

In kleine groepen werken we aan een doek voor SAVE, een Kerk in Actie-project tegen kinderarbeid in India. Op het doek komt te staan: Greetings from the Dutch churches. De groepjes werken met lapjes aan een groter geheel.

Na afloop van deze dag sturen we dit doek naar SAVE in India! Eerst maken we natuurlijk een mooie foto en bespreken we ook hoe ieder in de eigen gemeente aandacht kan vragen voor eerlijke kleding.

Ervaar zelf iets van de arbeids-omstandigheden in een Indiaas naaiatelier. Hoe kunt u als (zwo-)diaken aan de slag om kinderarbeid terug te dringen? Met Henja Visser (Kerk in Actie).

14 Zonder diaconie geen kerk

Rob Visser, predikant  op IJburg in Amsterdam, gaat met de deelnemers in gesprek over zijn lezing. Diaconaat wordt ingegeven door de context van de gemeente. Amsterdam is immers een ander verhaal dan Appelscha of Apeldoorn. Tegelijk ‘Is diaconaat durven. Er zijn en de deur open zetten. Soepel zijn en niet bang om te mislukken.’

Met Rob Visser (predikant op IJburg in Amsterdam en stadsdominee) en Jack Koster (gemeenteadviseur)

15 Predikanten en diaconaat in de wijk

Door de participatiesamenleving raken meer lokale kerken betrokken bij activiteiten in de buurt. Neem de voedselbank, schuldhulpverlening, wmo-beraad tot netwerkgroepen rond werkloosheid. Wat zijn de ervaringen van predikanten die hierbij betrokken zijn? Wat is de visie op de rol van de predikant in het diaconale werk? M.m.v. synodevoorzitter ds. Karin van den Broeke en Trinus Hoekstra (Kerk in Actie) en predikant Machiel van der Giessen (Amersfoort).

 

KORTE WORKSHOPS  2 uitkiezen!

13.15 – 13.50 uur en 14.00 – 14.45 uur       

 

16 Zing mee!

Zing mee met diaconale liederen van nu en toen, inclusief de toppers van de Landelijke Diaconale Dagen. Onder leiding van Marten Kamminga met vocale medewerking van Quasi Modus en het koor van de Ghanese Presbyterian Church Amsterdam.

17 In gesprek met Kerk in Actie

Waar ziet u als diaconie of zwo-groep vooral de kern van het wereldwijde kerk-zijn? En hoe kan Kerk in Actie u daarbij het beste ondersteunen? Welke keuzes maakt u als Kerk in Actie het beleid voor het werk namens u in de komende jaren moet aanpassen? In gesprek met de beleidsmaker, de pionier en de werker van het eerste uur. Uw inbreng is zeer gewenst! Met Evert Jan Hazeleger (programmamanager van Kerk in Actie),Elise Kant (gemeenteadviseur) en Gert Kuiper (regiocoordinatie Kerk in Actie/ICCO).

18 Vragenuurtje over praktisch diaconaal werk

Als nieuwe diaken, maar ook als ‘gevorderde’ diaken loop je tegen vragen aan. Wat is een diaconaal platform? Hoe betrek je je gemeente bij de diaconie? Hoe vind je mensen  die steun nodig hebben? Hoe ben je zichtbaar voor de buitenwereld? Het zijn zomaar wat vragen. Stel uw eigen vragen! Met Nelleke Drop (gemeenteadviseur) en Karel Jungheim (gemeenteadviseur Kerk in Actie).

19 Noodhulp – snel gegeven maar lang nodig

Waar mensenlevens in gevaar zijn is Kerk in Actie/Noodhulp paraat. Maar een land weer opbouwen doe je niet zomaar. Ervaar het tijdelijke dak van een noodhulptent en hoor meer over Nepal een half jaar na de aardbeving. Doet u mee? Met Dick Loendersloot (Kerk in Actie /ICCO)

ticketregistratie
 ticketregistratie