Kijk voor meer informatie over de Landelijke Diaconale Dag op

http://www.kerkinactie.nl/ldd2015 

save the date
 save the date