Congres - Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Aanpak Kindermishandeling: Evidence based en up to date.

Congres - Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Aanpak Kindermishandeling: Evidence based en up to date.

17 december 2015

08:45 - 09:30

Ontvangst

09:30 - 09:45

Opening
spreker: Drs. M.J.J Volp (Marith), Lid Tweede Kamer PvdA, Huisarts

09:45 - 10:05

LECK 1 jaar
spreker: Dr. E.M. van de Putte (Elise), kinderarts sociale pediatrie UMCU, voorzitter Stichting LECK

10:05 - 10:50

Evidence Based Medicine; Mirakel of Mijnenveld?
sprekers:
Prof. Dr. C. Lucas (Cees), klinisch epidemioloog, directeur universitaire masterstudie, Evidence Based Practice in Health Care, AMC-UvA
Dhr. A. Groot (Arend), maatschappelijk werker, klinisch epidemioloog i.o. Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren, UMC Utrecht

10:50 - 11:10

Thee/koffiepauze

11:10 - 11:30

Kritisch lezen van medisch-wetenschappelijke literatuur
spreker: Drs. W.A. Karst (Wouter), forensisch arts NFI, secretaris Stichting LECK

11:30 - 11:55

iTBI/ neuropathologie
spreker: Prof. dr. B. Kubat (Bela), forensisch patholoog en neuropatholoog NFI

11:55 - 12:20

Beeldvorming bij non-accidental head injury
spreker: Prof. dr. S. Robben (Simon), kinderradioloog azM

12:20 - 13:15

Lunchpauze

13:15 - 13:40

Richtlijn blauwe plekken
spreker: Drs. M.C.M. Schouten (Maartje), arts-onderzoeker sociale pediatrie

13:40 - 14:05

Richtlijn signalering KM in de spoedeisende medische zorg
spreker: Drs. M. Kruyswijk (Markus), wetenschappelijke medewerker acute zorg bij NHG , huisarts

14:05 - 14:30

Preventie kindermishandeling: kerntaak jeugdgezondheidszorg
spreker: Dr. M. Kamphuis (Mascha), jeugdarts KNMG, Voorzitter landelijk AJN bestuur

14:30 - 14:55

Samenwerking tussen medische professionals en het OM aan de hand van een PCF casus
sprekers:
Mr. E. Kwakman (Eva) landelijk officier van justitie huiselijk geweld en zeden
Drs. A.H. Teeuw (Arianne), kinderarts sociale pediatrie, AMC, LECK-kinderarts

14:55 - 15:15

Thee/koffiepauze

15:15 - 15:35

Meerwaarde LECK voor Civiel recht/ Raad voor de Kinderbescherming
spreker: Mr. E. Kranendonk (Eline), meester in jeugdrecht en straf-en strafprocesrecht

15:35 - 16:05

Op goede grond beslissen: de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen
spreker: Mr. C.E. Dettmeijer-Vermeulen (Corrinne), de Nationaal Rapporteur

16:05 - 16:30

Boeiende LECK casuïstiek.

sprekers:
Dr. K. Sijstermans (Karlijn), kinderarts UMCU, LECK-kinderarts en
Drs. M.J. Affourtit (Marjo), kinderarts sociale pediatrie EMC, LECK-kinderarts

16:30 - 16:45

Afsluiting van de dag.
spreker: Drs. I. Russel (Ingrid), kinderarts sociale pediatrie UMCU, LECK-kinderarts

16:45 - 17:30

Borrel

event management software
 event management software