Congres - Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Aanpak Kindermishandeling: Evidence based en up to date.

Congres - Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Aanpak Kindermishandeling: Evidence based en up to date.

Doelgroep

Iedere zorgprofessional die te maken krijgt met vermoedens van kindermishandeling, in het bijzonder:  kinderartsen, huisartsen, vertrouwensartsen, jeugdartsen, artsen M&G, forensisch artsen, SEH-artsen, maar ook beroepsgroepen als aandachtsfunctionarissen kindermishandeling etc.

event management software
 event management software