Congres - Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Aanpak Kindermishandeling: Evidence based en up to date.

Congres - Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Aanpak Kindermishandeling: Evidence based en up to date.

Accreditatie

Aangevraagd voor 6 punten bij:

  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (inmiddels toegekend voor 5 punten) 
  • Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (inmiddels toegekend voor 5 punten) 
  • Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (inmiddels toegekend voor 5 punten)
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (inmiddels toegekend voor 5 punten) 
  • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (inmiddels toegekend voor 5 punten)
  • het Verpleegkundig Specialisten Register
registratie conferentie formulier
 registratie conferentie formulier