Doelgroep

Iedere zorgprofessional die te maken krijgt met vermoedens van kindermishandeling:  kinderartsen, huisartsen, vertrouwensartsen, jeugdartsen, artsen M&G, forensisch artsen, SEH-artsen, klinisch psychologen, maar ook beroepsgroepen als aandachtsfunctionarissen kindermishandeling etc.
Zorgprofessionals vanuit het strafrecht met specifieke aandacht voor kindermishandeling zoals justitie, rechters en advocaten.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren