locatie
Zon & Schild, Amersfoort; de Veste, zaal 2. Dit programma wordt live in Amersfoort gepresenteerd. Wil je het online bijwonen? Geef dat aan op het aanmeldformulier!

programmavoorzitters
Bianca Braakhuis en Jeroen Deenik

doelgroep
Psychiaters, klinisch (neuro)psychologen, verpleegkundig specialisten, psychologen, aios/anios/vios/gios en andere deskundigen betrokkenen bij de behandeling van mensen met een psychiatrische aandoening. 

accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij: 

  • NVvP voor psychiaters
  • FGzPt voor klinisch (neuro)psychologen
  • VSR voor verpleegkundig specialisten

Boek 'Leefstijlpsychiatrie'
Na deelname ontvang je een exemplaar van het boek Leefstijlpsychiatrie. 

21 juni 2022

17:30 - 18:20

Inloop met lichte maaltijd

18:20 - 18:30

Opening

Arjan Theil

18:30 - 19:30

Leefstijlpsychiatrie! Wat is het en wat kunnen we ermee?
Jeroen Deenik en Mariëtte Houwert-Zuidema

19:30 - 19:45

Pauze

19:45 - 20:20

Pitches

20:20 - 20:45

Stoppen met roken! 
Mirjam van Tricht 

20:45

Afsluiting

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren