Welkom


Welkom op de website van de Leercirkel voor het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering op donderdag 1 oktober 2020. Op deze website vind je onder andere informatie over het programma. Gebruik daarvoor het menu aan de linkerzijde van de pagina.

Tijdens de leercirkel zijn de enthousiaste betrokkenen van alle 39 pilots verenigd. Alle 97 deelnemende gemeenten en hun samenwerkingspartners zijn inmiddels hard aan de slag. De 21 pilots Duale trajecten, Integratie vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten en Brede intake/PIP zijn zelfs al over de helft. 

Na een enerverende periode voor het pilotprogramma hebben we vanaf 1 september een gezamenlijk herstart gemaakt. Deze leercirkel onderstreept de start van de komende periode.

Rond je inschrijving af voor vrijdag 11 september. Wij kijken ernaar uit om jullie
donderdag 1 oktober weer
te zien
.

Birgit Bakker en Sanne Kos

save the date
 save the date