aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Leergang Arbeidsvoorwaarden Glashelder 2012

09 februari 2012

14:00 - 14:30

Ontvangst

14:30 - 17:30

Deel I

Prof. dr. Evert Verhulp (UvA)

Maatschappelijke en juridische kaders
 • Oorsprong van de cao, juridische kaders, cao-partijen
 • Juridische bedreiging van de solidariteit
 • Afwijking van ¾ dwingend recht
 • Ondernemings-cao’s
 • AVV en dispensatie
18:00 - 19:00

Diner

19:00 - 21:00

Deel II

Dr. Maurice Rojer (AWVN)

Cao vernieuwing op ondernemingsniveau
 • Decentralisatie en differentiatie in cao-vorming
 • Actuele discussie over het AVV -instrument

15 maart 2012

14:00 - 14:30

Ontvangst

14:30 - 17:30

Deel I

mr. Ton Mertens (UVA)

Fiscaal recht en cao’s
 • Loonheffingen en arbeidsrecht
 • Fiscaal beleid in relatie tot cao-afspraken
18:00 - 19:00

Diner

19:00 - 21:00

Deel II

Prof. Dr. Maarten Keune (AIAS)

Internationaal Arbeidsrecht
 • In- en uitleen van personeel over de grenzen
 • Sociaal Europa, sociale zekerheid
 • Belang social dialogue

29 maart 2012

14:00 - 14:30

Ontvangst

14:30 - 17:30

Deel I

Prof. dr. Evert Verhulp (UvA)

Driekwart dwingend recht: uitruil van belangen

 • Ontslagrecht en ¾ dwingend recht
 • Ontslagbescherming en WW als wisselgeld
 • Inhoud van sociaalplannen
18:00 - 19:00

Diner

19:00 - 21:00

Deel II

drs. Tertius Middeldorp (AWVN)

Flexibel belonen
 • Welke beloningsvormen passen bij welk type organisatie / functie?
 • ‘Meeademende’ beloningsvormen
 • Invloed van leeftijd en “marktprijs” op de beloning
 • Trends en praktijkervaringen

19 april 2012

14:00 - 14:30

Ontvangst

14:30 - 17:30

Deel I

Prof. Dr. Ton Wilthagen:

Flexicurity als onderhandelingsstrategie
 • Flexibiliteit en zekerheid
 • Management van sociale risico's
 • Een nieuwe arbeidsverhouding
 • Praktijkcasus
18:00 - 19:00

Diner

19:00 - 21:00

Deel II

drs. ir. Ap Fraterman (VNO-NCW / MKB-Nederland)

Pensioen
 • Pensioen als belangrijke arbeidsvoorwaarde en de invulling hiervan door bedrijfstakpensioenfondsen
 • Uitwerking pensioenakkoord

24 mei 2012

14:00 - 14:30

Ontvangst

14:30 - 21:00

Deel I en II

Prof. dr. Carsten de Dreu (UvA)

Psychologie van het onderhandelen
 • Leiderschap
 • Rollen in onderhandelingsprocessen
 • Meningsverschillen en belangenconflicten
 • Praktijkcasus
18:00 - 19:00

Diner

07 juni 2012

13:00 - 13:30

Ontvangst

13:30 - 15:00

Deel I

Meindert van den Berg (AbvaKabo)

 • De nieuwe vakbeweging
 • Het principe van organizing
15:15 - 16:30

Deel II

drs. Joba van den Berg (Bouwend Nederland)

De praktijk van cao-onderhandelingen in het MKB
 • De verhouding tussen MKB en grootbedrijf
 • Standaardisering of maatwerk?
 • Afwijkingsbepalingen
 • Vernieuwend cao-beleid in het MKB
16:45 - 17:30

Deel III

Prof. dr. Evert Verhulp (UvA)

Terugblik en evaluatie leergang
18:00 - 19:00

Diner

19:00 - 21:00

Deel IV

mr. Bibi de Vries, directeur (Achmea)

Leendert-Jan Visser (MKB-Nederland)

Prof. dr. Evert Verhulp (UVA)

 • Discussie over sociaal / economische actualiteiten
 • Uitreiken certificaten
ontvangstbalie
 ontvangstbalie