Leergang MKB Arbeidsvoorwaarden 2014

Leergang MKB Arbeidsvoorwaarden 2014

06 maart 2014

14:15 - 14:30

Inloop

14:30 - 17:00

Kennismaking en introductie

Deel I

Prof.dr. Evert Verhulp (UvA)

Maatschappelijke en juridische kaders

 • Oorsprong van de cao, juridische kaders, cao-partijen
 • Juridische bedreiging van de solidariteit
 • Afwijking van ¾ dwingend recht
 • Ondernemings-cao’s
 • AVV en dispensatie
17:00 - 17:30

Maaltijd

17:30 - 20:00

Deel II

Dr. Maurice Rojer (ABU)

Cao vernieuwing

 • AVV instrument en toetsingskader
 • Waar gaat het met de cao naar toe?

20 maart 2014

14:15 - 14:30

Inloop

14:30 - 20:00

Deel I en II

Prof. dr. Carsten de Dreu (UvA)

Psychologie van het onderhandelen

 • Leiderschap
 • Rollen in onderhandelingsprocessen
 • Meningsverschillen en belangenconflicten
 • Praktijkcasus
17:00 - 17:30

Maaltijd

10 april 2014

14:15 - 14:30

Inloop

14:30 - 17:00

Deel I

drs. Tertius Middeldorp (AWVN)

Flexibel belonen

 • Welke beloningsvormen bij welk type organisatie / functie?
 • ‘Meeademende’ beloningsvormen
 • Invloed van leeftijd en “marktprijs” op de beloning
 • Trends en praktijkervaringen
17:00 - 17:30

Maaltijd

17:30 - 20:00

Deel II

mr. Ton Mertens (UVA)

Fiscaal recht en cao's

 • De rol van de loonheffingen en die van de belastingdienst bij cao’s.

24 april 2014

14:15 - 14:30

Inloop

14:30 - 17:00

Deel I

Prof. Dr. Ton Wilthagen (UvT)

Flexicurity als onderhandelingsstrategie

 • Flexibiliteit en zekerheid
 • Management van sociale risico's
 • Een nieuwe arbeidsverhouding
 • Praktijkcasus
17:00 - 17:30

Maaltijd

17:30 - 20:00

Deel II

Xander den Uyl (voorzitter pensioenfonds PWRI en voormalig vicevoorzitter ABP)

Pensioen

15 mei 2014

14:15 - 14:30

Inloop

14:30 - 17:00

Deel I

Prof. dr. Evert Verhulp (UvA)

Driekwart dwingend recht: uitruil van belangen

 • Ontslagrecht en ¾ dwingend recht
 • Ontslagbescherming en WW als wisselgeld
 • Inhoud van sociale plannen
17:00 - 17:30

Maaltijd

17:30 - 20:00

Deel II

Prof. Dr. Maarten Keune (AIAS)

Europese integratie en arbeidsverhoudingen

 • Eén sociaal Europa?
 • Sociale zekerheid en belang social dialogue

05 juni 2014

13:15 - 13:30

Inloop

13:30 - 14:30

Deel I

Niek Jan van Kesteren (algemeen directeur VNO-NCW)

Actualiteit in de polder

14:30 - 16:00

Deel II

drs. Joba van den Berg (Bouwend Nederland)

De praktijk van cao-onderhandelingen in het MKB

 • De verhouding tussen MKB en grootbedrijf
 • Standaardisering of maatwerk?
 • Afwijkingsbepalingen
 • Vernieuwend cao-beleid in het MKB
16:00 - 17:00

Deel III

Prof. dr. Evert Verhulp (UvA)

Terugblik Leergang

17:00 - 18:00

Maaltijd en uitreiking certificaten

event engineers gezocht
 event engineers gezocht