UM_homepage.jpg

Welkom

Hartelijk welkom op de evenements-website van Congres 'Leren in en van de stad'

Dit najaar nodigen wij u van harte uit voor: de lectorale rede van dr. Alex Straathof, lector management van cultuurverandering en de viering van het 4-jarig bestaan van de Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT). Het lectoraat en BOOT maken onderdeel uit van het arrangement Urban Management van de Hogeschool van Amsterdam. Urban Management richt zich via onderwijs, en onderzoek op de gezamenlijke aanpak van grootstedelijke vraagstukken.

Wie in een stad als Amsterdam woont, werkt en leeft, heeft dagelijks te maken met de uitdagende dynamiek van grootstedelijke vraagstukken: ‘Wat kunnen we doen voor kinderen met een taalachterstand?’, ‘Hoe dragen we als burgers zoveel mogelijk bij aan een duurzame samenleving?’ en ‘Hoe zorg je voor effectief beleid dat burgers ondersteunt bij hun ondernemerschap i

Graag wisselen wij hierover met u van gedachten op dinsdagmiddag 13 november; Samen ‘Leren in en van de stad’.

Het congres wordt geopend door dr. Jet Bussemaker, rector van de Hogeschool van Amsterdam. Keynote speaker Cees Anton de Vries, Initiator Origame, houdt een powertalk over ‘leren in, van en mét de stad’ en diverse lectoren, onderzoekers en docenten geven in samenwerking met professionals uit de stad workshops. Aan het eind van de middag presenteert dr. Alex Straathof zijn lectorale rede: “Cultuurverandering: een competentie voor Amsterdamse managers en professionals”. Gelegenheid om te netwerken is er volop bij ‘Urbanize it!’ of tijdens de lunch en de afsluitende borrel.

registratie congres formulier bouw
 registratie congres formulier bouw