Lectorale rede Cultuurverandering en competientie voor Amsterdamse managers en professionals

Het lectoraat Management van Cultuurverandering heeft een maatschappelijk doel. Het wil leiders, professionals en studenten voorzien van wetenschappelijke antwoorden. Door onderzoek opgedane kennis kan worden gebruikt om organisaties beter te richten op de grootstedelijke vraagstukken waar zij verantwoordelijkheid voor dragen. In de Lectorale Rede zal lector Alex Straathof

dieper ingaan op het belang van cultuurverandering en de uitdagingen waar de stad
Amsterdam voor staat. Veel organisaties hebben te maken met ingrijpende veranderingen
in hun omgeving waardoor zij niet meer op dezelfde voet voort kunnen. Andere
organisaties kennen interne problemen die noodzaken tot verregaande aanpassingen in
de cultuur. In beide gevallen kan de slag om de toekomst alleen worden gewonnen als er
een hernieuwing van de cultuur plaatsvindt.

Op dinsdag 13 november 2012 om 16.00 uur zal dhr. dr. Alex Straathof, lector Management van Cultuurverandering aan de Hogeschool van Amsterdam, zijn Lectorale Rede uitspreken in het Auditorium van het Kohnstammhuis aan de Wibautstraat 2-4 te Amsterdam.

U wordt door het College van Bestuur van harte uitgenodigd deze Lectorale Rede
bij te wonen.

Dr. J. Bussemaker
Rector HvA

INSCHRIJVING
U kunt zich tot 12 november aanmelden via
www.hva.nl/lectoraleredealexstraathof

workshop uitnodiging
 workshop uitnodiging