Leren zorgvuldig revolveren

Leren zorgvuldig revolveren

08 juni 2018

10:30 - 11:00

Ontvangst met koffie, thee en vlaai

11:00 - 11:10

Opening door Prof. mr. J. (Jan) Smits, hoogleraar Europees Privaatrecht aan de Universiteit Maastricht en Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

11:10 - 11:30

Key note speech door prof. dr. Ph. A. (Phedon) Nicolaides, hoogleraar College d’Europe en bijzonder hoogleraar Europees Economisch Recht aan de Universiteit Maastricht over de betekenis van het staatssteunrecht voor revolverende fondsen

11:30 - 11:40

Discussie

11:40 - 12:00

Key note speech door drs. E. (Ewout) Irrgang, lid van het college van de Algemene Rekenkamer

12:00 - 12:10

Discussie

12:15 - 13:15

Lunch bij Grand Cafe Soiron, Vrijthof

13:15 - 15:15

World Café onder leiding van deskundige gespreksleiders, waaronder prof. mr. M.J. (Rianne) Jacobs, raadadviseur bij het Ministerie van Justitie en hoogleraar Wetgeving en Reguleringsvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam, prof. dr. W.J.M. (Wim) Voermans, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, dr. Diny van Est, projectleider onderzoek Algemene Rekenkamer, drs. Roelof Balk, directeur-bestuurder van Fonds Cultuur + Financiering en adviseur publiek-private financiering, gebiedsontwikkeling en fondsen, mr. drs. J. (Jolan) Duthler, senior jurist bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, mr. dr. J. (Jerfi) Uzman, universitair docent Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en Dr. S.L.T. (Sarah) Schoenmaekers, universitair docent aan de Universiteit Maastricht en specialist in het aanbestedingsrecht.

15:15 - 15:30

Slotbeschouwing door Prof. mr. Willemien den Ouden

16:25 - 17:30

Oratie van prof. mr. J.E. (Jacobine) van den Brink, hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht, getiteld Realistisch revolveren. Het revolverend fonds met een Europese touch in de Aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6.

17:30 - 18:30

Receptie bij locatie UM, Minderbroedersberg

19:30 - 21:30

BBQ bij Ipanema, Avenue Ceramique