Jeugd & Onderwijs Let’s Connect 2023!

 

Een te gekke spreker, prikkelende workshops en een heerlijk netwerkdiner. We zetten ons hard in voor de Amersfoortse jeugd. Nu is het de hoogste tijd om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en samen te leren. We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan ‘Lets Connect 2023’, een inspirerende netwerkbijeenkomst voor alle professionals uit het Amersfoortse jeugd- en onderwijsveld. Het programma staat in het teken van onze gezamenlijke missie: alle kinderen en jongeren in Amersfoort groeien kansrijk op.

We kijken uit naar je komst!

Wethouder Nadya Abooyakoub-Akkouh (jeugd, primair en voortgezet onderwijs)
Wethouder Tyas Bijlholt wethouder mbo en hbo)


Namens de Stuurgroep Uitvoeringsprogramma Jeugd & Onderwijs:
Primair en voortgezet onderwijs           Middelbaar beroepsonderwijs
Hogeschool Utrecht                              Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Kinderopvang                                       Indebuurt033
Stichting Wijkteams Amersfoort            GGD
BSA Jeugdhulp                                     Huisartsen

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren