aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Avond "Man-zijn in deze tijd"

Avond "Man-zijn in deze tijd"

Voor alle mannen die zich er (dieper) bewust van worden dat er meer mogelijk is in dit leven. Dat een diepere kwaliteit aangeboord kan worden, grotere vervulling mogelijk is en een meer wezenlijke bijdrage aan deze wereld gegeven kan worden.

Hoe lang blijven we de boel nog oplossen, compromissen sluiten, opdat je je eigen zogenaamde vrijheid kunt behouden of vergroten?

Waar zijn de echte mannen gebleven waar de wereld om lijkt te vragen? Welke ontwikkeling dienen wij te gaan als man? Wat is onze specifieke bijdrage aan deze wereld?

Kom mee op deze verkenningstocht.

Alle mannen zijn van harte welkom!

Graag tot ziens bij deze avond.

Met hartelijke groet,
Leon Gras

Praktische info
Datum: maandag 10-09-2012
Tijd: 19.30 - 21.30 uur (ontvangst vanaf 19.15 uur)
Locatie: Landgoed Venwoude
Kosten: 15 euro. Dit kan contant voldaan worden voor aanvang van de avond.

Voor meer info over het programma "Man-zijn in deze tijd" en over Leon Gras, klik hier

Aanmelden
Voor aanmelden, klik hier links in het menu op "Aanmelden".

uitnodiging
 uitnodiging