Welkom

De bijeenkomst is gratis en toegankelijk voor de participanten van Dutch Power

Tijdens de Dutch Power bijeenkomst op 7 november in de Haagse Toren in Den Haag gaan we met elkaar in gesprek over de impact van het Energieakkoord en laten we ons informeren over interessante ontwikkelingen en uitdagingen rondom Blue Energy en Cybersecurity.

Energieakkoord:
In het energieakkoord staat dat de energietransitie ingrijpende gevolgen heeft voor het energienet dat vraag en aanbod van energie bij elkaar moet brengen. De notie van het energienet als cruciale schakel in de verduurzaming is een belangrijke stap.

Waarover gaan we met elkaar in gesprek:
• Welke impact heeft decentrale duurzame energiebronnen?
• Hoe bereiken we de lange termijn klimaatdoelstellingen te bereiken? Welke investeringen zijn nodig?
• Zijn er interessante ontwikkelingen op het gebied van innovatie?
• Hoe betrekken we de stakeholders energie transitie?
• Hoe zorgen we voor een veilige en toekomstgerichte energie infrastructuur?

Cybersecurity:
Sinds stuxnet is cybersecurity een belangrijk onderwerp geworden bij het beheren van kritieke infrastructuur. Door een recent incident op internet uitgevoerd door Cyberbunker tegen spamhouse nam mondiaal de snelheid van internet significant af. De volgende vragen komen op ons af: Hoe ziet de internationale regelgeving er uit op dit gebied? Hoe verzamelen we de digitale bewijslast en wat kunnen we doen om ons te wapenen tegen cyberterreur? Wij schetsen een beeld van de feitelijke dreigingen, inter (nationale) regelgeving en pragmatische oplossingsrichtingen om schade aan kritieke infrastructuur te voorkomen.

Blue Energy by Wetsus:
Welke mogelijkheden biedt “Blue Energy”- energie uit water ons voor de toekomstige elektriciteitsvoorziening.

save the date
 save the date