Sprekers

Rene Leegte:
Woordvoerder Energie en Internationale Handel en sinds 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Rene Leegte is deskundig op het gebied van milieu en duurzaamheid.

Marjolein Dieperink:
Marjolein Dieperink is gespecialiseerd in het bestuursrecht, waaronder het omgevingsrecht. Zij houdt zich met name bezig met energieprojecten, subsidies (o.a. SDA+) en gebiedsontwikkelingen. Marjolein adviseert en treedt op voor energiebedrijven, ontwikkelaars en overheden. Marjolein is ook verbonden aan de Vrije Universiteit.

Marc van Beuge:
Marc van Beuge is gespecialiseerd in het energierecht, waaronder de Elektriciteitswet en de Gaswet. Hij treedt op voor (beursgenoteerde) energiebedrijven, hun aandeelhouders en grotere klanten, financiële instellingen en overheden. In het bijzonder adviseert hij op gas (upstream en downstream), elektriciteit, warmte, hernieuwbare energie en emissiehandel zaken.

Igor van Gemert:
Senior Business Consultant / Program manager IT&T Alliander

Hennie van der Pluijm:
Schrijver / publicist op technologie gerelateerde vraagstukken en auteur van het boek “de rechten en plichten voor robots”.

Jan Post
Program Manager at Wetsus, Centre of Excellence for Sustainable Water Technology

ticketregistratie
 ticketregistratie