aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Match-making event Living Lab voor zorginnovaties

Beste lezer

Hierbij nodig ik je graag uit voor Match-making event van het Living Lab voor zorginnovaties.

Bedoeling is om van de vernieuwde subsidie mogelijkheden gebruik te gaan maken en nieuwe projecten in de zorg te initiëren met als onderwerp;
Innovaties voor gezond(er) ouder worden, met name branche overstijgend.

Het evenement is op vrijdag 19 Maart aanstaande , van 13.30 tot 16.00, locatie Rotterdam (maar adres nog onbekend).

Je kunt je eenvoudig aanmelden door op de link [Aanmelden] (https://www.aanmelder.nl/livinglab/subscribe?survey_id=869&inv_data=jBmZ4RLacGNoPNLSpByaOIACXXEBKE27Qk3iomUu&newSubscription=) in het linkermenu te klikken. Het evenement is voor iedereen (gratis) toegankelijk, maar aanmelden is verplicht. Dus als je geïnteresseerden weet dan verzoek ik je vriendelijk deze link deze forwarden. Anders ga ik grote problemen met de zaal krijgen...

Volgende week meer details, maar noteer dit alvast in je agenda. Enkele subsidies sluiten alweer in April.

Met vriendelijke groet,

Jan-Marc Verlinden
Living Lab voor zorginnovaties

Subsidie mogelijkheden 2010:

  1. Innovatie in de zorg [website] (http://www.senternovem.nl/zorg/)
  2. IPC en ZIPC Budget € 45.000 tot € 50.000 per partij
  3. Call voor experimenten 14 April 2010, haalbaarheidsonderzoek, maximaal € 50.000 per project * preventie gericht op gezondheid en leven met beperkingen: 'langer meedoen' * gericht zijn op 55-plussers en * het moet sectoroverstijgend zijn, zorg en serieous gaming/installatie bureau
  4. Call voor opschaling Eind maart 2010, 1 miljoen Euro per project
  5. Point One Internationale subsidie, voor MKB maximaal €50.000 per project
  6. Zorgvernieuwingsprijs, zie website
  7. Vouchers * € 2.500, kleine voucher * € 7.500 grote of private voucher * € 21.000 XXL voucher voor de zorg
  8. WBSO Loonafdrachtvermindering
  9. Pieken in de Delta (EZ)
  10. Clusterprojecten (Provincie Zuid-Holland)
formulier voor congres
 formulier voor congres