Large Language Models in de zorg​ (dag 2)​​

Naar breed gebruik van GPT-achtige oplossingen

30-jan-2024 | Beatrixgebouw, Jaarbeurs Meetup (2e etage), Utrecht

9:30-17:10

Large Language Models (LLM) zijn hot. Werkelijk iedereen kent Chat GPT.  (Generative Pre-training Transformer). Maar er gebeurt al langer veel meer op dit gebied. Ook in Nederland. Omdat er zowel op het ontwikkelvlak als breed gebruik binnen de zorgaanbieder veel te leren en te delen valt knippen we bijeenkomst op in twee delen: maandagmiddag 29 januari is bedoeld voor ontwikkelaars en onderzoekers die met of aan LLM-achtige onderwerpen werken. Kijk hier voor meer informatie over deze middag.

Via deze pagina kan je je aanmelden voor de 2e dag waar we ons richten op gebruik en beleid. Met als doelgroep zorgverleners, zorgaanbieders, beleidsmakers, leveranciers, onderzoeksinstellingen, kennisinstellingen. Naast beleidsmatige vraagstukken- worden ook concrete werkende voorbeelden gegeven. 

Wil je weten hoe je ChatGPT achtige producten, tekst-mining, NLP et cetera kunt gebruiken in de zorg? Werk je aan een product dat daarvan gebruikt maakt, of wil je er een mening over vormen? Dan is deze dag voor jou!

We laten een overzicht zien van wat er nu en in de nabije toekomst mogelijk is voor de Nederlandse zorg. Door mensen die er nu mee of aan werken. En door mensen die werken aan beleid om de nieuwe mogelijkheden veilig en verantwoord toe te kunnen passen.  

 

Waar liggen kansen om ongestructureerde teksten om te zetten naar waardenvolle data? Op het moment van vastleggen door een zorgverlener. Maar nu vooral ook om al die beschikbare ongestructureerde data te ontsluiten voor onderzoek en innovatie. Hiermee creëren we databeschikbaarheid van veel hogere kwaliteit zowel in het primair als secundair proces.  

 

Health-RI en Nictiz zien de potentie van LLM-systemen in de zorg. Er zijn echter ook zorgen. Wat zijn barrières voor het gebruik? Hoe veilig is het? Hoe zit het met privacy? Hoe afhankelijk willen we zijn van Big-Tech? Moeten we een eigen taalmodel voor de Nederlandse zorg hebben? Deze aspecten zullen ook aan bod komen.  

 

Na afloop van de bijeenkomst: 

- Zie je de waarde van LLM in je dagelijkse werkzaamheden. 

- Ben je geïnspireerd om meer te experimenteren met LLM. 

- Heb je concrete handvaten en contacten om een antwoord te vinden op je vragen. 

 

De kosten voor deze dag bedragen € 75 exclusief btw (€ 90,75, inclusief btw). Studenten betalen € 25 exclusief btw. (€ 30,25 inclusief btw)  .

Meld je vandaag nog aan. Gezien de interactie die we voor ogen hebben is het aantal plekken beperkt.  

Programma

Sprekers

Locatie: Jaarbeurs Meetup

Beatrixgebouw, Utrecht

2e verdieping

Jaarbeursplein 6

3521 AL

Utrecht

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren