Beste collega’s,

 

Het studiejaar loopt ten einde en voor 40 studenten uit jaar 4 ook de opleiding logopedie. Voordat zij onze collega’s worden, zullen ze nog een eindassessment moeten afleggen.

 

Het eindassessment heeft de vorm van een criteriumgericht interview (CGI) in de vorm van een sollicitatiegesprek n.a.v. een door de student gekozen vacature. Een docentassessor en de werkveldassessor beoordelen of de student alle logopedische rollen (COLORRS) op het hoogste niveau beheerst.

 

Om aan te tonen dat de student de geschikte kandidaat is voor de gekozen vacature, overlegt de student een bewijsportfolio. In week 25 zal het portfolio door de student worden toegestuurd, de eindassessments vinden plaats in de week daarna.

 

Graag willen we je vragen of je in de gelegenheid bent om als werkveldassessor op te treden in dit gesprek. Deze staan gepland op:

  • 28 juni

  • 30 juni

  • 1 juli

  • 4 juli (herkansingen)

 

Van 8.30u tot 9.00u vindt er een kalibratiesessie plaats voor de beoordelaars. Daarna starten de gesprekken van 9.00u tot 13.00u (locatie Rochussenstraat 198, Rotterdam).

 

Op een ochtend voer je maximaal 4 gesprekken. Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je het bewijsportfolio door te nemen, lettend op de beoordelingscriteria van het gesprek (zie bijlage). De vergoeding wordt gerekend per gesprek (inclusief voorbereidingstijd, exclusief reiskosten).

 

We horen graag of je in de gelegenheid bent om op één of meerdere dagen te ondersteunen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Kirsten van den Heuij

Afstudeercoördinator logopedie