De lokale waarde van gaming; het nieuwe buurtclubhuis & de kantine van de vereniging van de toekomst


Miljoenenbranche en maatschappelijk vehikel!
Gamen vormt een belangrijk deel van de hedendaagse lifestyle van (voornamelijk) jongeren. Deze lifestyle omvat een combinatie van sport, cultuur, entertainment, games, muziek, social media, mode en uitgaan. Gaming heeft veel potentie en mits op de juiste manier gefaciliteerd en gepositioneerd vormt het een belangrijk middel om de jeugd te bereiken. Gaming worden steeds meer gezien als sport (esports) en daarnaast steeds vaker door overheden ingezet bij interventies. Juist die maatschappelijke rol bespreken we in het congres De lokale waarde van gaming! Het gaat niet alleen over hoe sport, spel, studie, sociaal en slaap op de juiste manier te combineren zijn. Het gaat vooral over hoe je gaming kunt gebruiken om een wijk en haar bewoners bewust(er) te maken waar het gaat om gezondheid, werk en sociale cohesie? Welke kansen biedt gaming in onze huidige maatschappij? En hoe kunnen we de verbinding blijven leggen met de reguliere sport en de sportvereniging?

Tijdens het congres komen aan bod:
. de rol van de gemeente
. de rol van het onderwijs
. de verbinding tussen gaming, maatschappij en commerciële initiatieven

Sessies naar keuze
Het congresprogramma biedt een combinatie van inspirerende lezingen, verhelderende panelgesprekken én verdiepende sessies in kleinere groepen. Tijdens de sessies nemen ervaren praktijkdeskundigen je mee in hun ervaringen. Denk aan thema's als:
. maatschappelijke relevantie - de sporthal vs kantine
. Game Gym Wall - hoe werkt deze in de praktijk?
. voorbeelden van gamification
. combinatie van regulier sporten en gaming


Doelgroep
. beleidsmedewerkers gemeenten
. buurtsportcoaches
. medewerkers sportservice organisaties
. medewerkers sportbonden
. directeuren, docenten en vakleerkrachten LO onderwijsinstellingen
. medewerkers zorg- en gezondheidsorganisaties
. medewerkers welzijnsorganisaties en humanistische organisaties
. adviseurs en intermediairs in de werkvelden sport, welzijn, onderwijs