De Landelijke Pastorale Dag wordt in samenwerking met het Ouderlingenblad georganiseerd; de redactieleden Richard Vissinga en Gerry Kramer-Hasselaar leiden een workshop en Henk de Roest neemt de openingslezing mede voor zijn rekening.

Het Ouderlingenblad is een maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw. De artikelen bevatten veel praktische tips en geestelijke reflectie voor allerhande kerkenwerk in de gemeente. Zie www.ouderlingenblad.nl.

 

Het februarinummer (zie http://issuu.com/vbku/docs/ouderlingenblad_1056__februari_2015) van Ouderlingenblad heeft als thema ‘Kerk en buurt’. Het sluit aan bij het thema van de Pastorale Dag met praktijkverhalen die laten zien hoe je als plaatselijke gemeente mensen uit je omgeving kunt raken door je geloof handen en voeten te geven, maar ook aanzetten tot reflectie op de eigen gemeente: wie zijn wij, wat is onze plek in de buurt en wat zijn onze mogelijkheden en kansen?

Ook het maartnummer (zie http://issuu.com/vbku/docs/ouderlingenblad_1057__maart_2015_ed6941766cdc35) van Ouderlingenblad bevat artikelen die aansluiten bij het thema van de Pastorale Dag, onder andere schrijft Anneke van der Velde een artikel over de Zorgzame Kerk; dit project ondersteunt plaatselijke kerken in het zoeken naar hun eigen rol bij de veranderingen in de zorg.

 

Neem nu een jaarabonnement op Ouderlingenblad en ontvang het februari- en maartnummer cadeau!

Bel 088-700 2700 of mail naar abonnementen@kok.nl voor meer informatie.

 

ticketregistratie
 ticketregistratie