09 maart 2021

13:00 - 13:05

Opening dagvoorzitter Marianne van den Anker

13:05 - 13:15

In gesprek met Health Holland en ZonMw

13:15 - 13:30

Ronde tafelgesprek deel 1: 
Het missiegedreven innovatiebeleid, kennis, onderzoek en innovatie.

Tafelgasten: Bart Ahsmann (CLICKNL), Hans Rietman (Universiteit Twente) en Anja van der Aa (GezondNL).

13:35 - 13:50

Ronde tafelgesprek 2: 
Samenwerking via PPP/PPS, de quadruple helix, en de rol van patiënt en burger.

Tafelgasten: Pieter Jeekel (NL AI Coalitie), Klaartje Spijkers (Patientenfederatie) en Anke-Hilse Maitland-van der Zee (Amsterdam UMC, locatie AMC).

13:50 - 14:00

Pauze

14:00 - 14:45
14:45 - 15:00

Plenaire afsluiting

15:00 - 16:00

Netwerken

virtuele evenementen organiseren
 virtuele evenementen organiseren