Het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) organiseert in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), DG Water en Bodem,  als coördinerend ministerie een reeks van ‘Make-a-tons’ voor het ontwikkelen van adaptatiepaden in het kader van de rijksbrede Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) die in 2026 zal verschijnen. Hiervoor willen we je graag uitnodigen. 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren