De Excellente Maatschap
 
daagt u uit voor een

Masterclass GMFS

 

Wanneer?

Donderdag 12 oktober 2017

Hoe laat?

Van 16.00 tot 20.00 uur

Waar?

Landgoed “De Salentein” te Nijkerk

 

Recent heeft de Federatie Medisch Specialisten een nieuw modelreglement functioneringsvraag uitgebracht. Een handreiking voor het doorlopen van een zorgvuldig proces wanneer er sprake is van "serieuze aanwijzingen dat een medisch specialist zich bevindt in een (veelal) structurele situatie van tekortschietende beroepscompetenties of onverantwoorde zorgverlening". Een nuttige handreiking.
Maar wanneer toepassing daarvan nodig is, is het eigenlijk al te laat.
 

Onze ambitie is om disfunctioneren vóór te zijn. Voorkomen is immers beter dan genezen. De bron daarvoor ligt in het goed functioneren van de vakgroep.
 

De roep om aandacht voor het groepsfunctioneren van medisch specialisten (GFMS) klinkt steeds luider, zo toonde ook recent onderzoek onder bijna vierhonderd medisch specialisten aan.
Vanuit de Federatie Medisch Specialisten wordt het belang van een jaarlijkse APK voor vakgroepen gepredikt. In menig ziekenhuis buigt het bestuur het Medisch Specialistisch Bedrijf zich over de vragen:
Hoe signaleren we vroegtijdig zwak functionerende vakgroepen?
Wat kunnen vakgroepen doen om hun teamfunctioneren te versterken?
Welke instrumenten zijn geschikt om te gebruiken?
Wat is onze rol en verantwoordelijkheid hierin?
Ook dringt zich de vraag op wat eigenlijk de relatie is tussen GFMS en IFMS, dat inmiddels in vrijwel alle ziekenhuizen als instrument ter bevordering van het individueel functioneren van medisch specialisten is ingevoerd, maar deelnemers zijn (nog steeds) kritisch zijn wat betreft het daadwerkelijke effect en de terugkerende vragenlijsten. Zou het gesloten karakter van IFMS niet juist beter open kunnen zijn richting de vakgroep zodat er meer samen ontwikkeld wordt:
Individueel en tegelijk in samenhang met het beoogde teamresultaat?
 

Na deze Masterclass bent u op de hoogte van de meest actuele inzichten in de ontwikkeling van het groepsfunctioneren van medisch specialistische vakgroepen en heeft u houvast om in uw ziekenhuis met GFMS aan de slag te gaan.

 

De volgende sprekers zullen u informeren:

David Post, anesthesioloog,
lid RvB Treant Zorggroep

Jacqueline Schuur, geriater Tergooi,
partner Excellente Maatschap

Peter Joosten, orthopedisch chirurg Amphia,
partner Excellente Maatschap

Stephan van der Vat,
partner Management Drives

 

Doelgroep

Bestuursleden MSB, portefeuillehouders Kwaliteit MSB, leden Raad van Bestuur ziekenhuizen, bestuursleden en leden commissie Kwaliteit van wetenschappelijke verenigingen.

Kosten

Inclusief dinerbuffet kost deze masterclass €175,- per deelnemer.
Komt u samen met een collega uit uw ziekenhuis en meldt u zich gelijktijdig aan, dan betaalt u €125,- pp.
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Bij onverhoopte verhindering ontvangt u geen restitutie, maar kunt u kosteloos een collega als vervanger aanmelden.

Accreditatie wordt aangevraagd (ABAN) 3 uur.

 

bezoekersregistratie excel
 bezoekersregistratie excel