In de Masterclass Advocatuur 3.0 treft u insprirerende sprekers en workshop inleiders die met hun jarenlange ervaring u op dynamische wiize anders laten kijken naar uw kantoor en de toekomst van de advocatuur. 

 

Bert Hokken

Bert Hokken is sinds 1985 actief in het management van advocaten- notarissen en accountantskantoren. Met succes heeft hij de rol van directeur bij meerdere kantoren vervuld. Sinds 2009 is hij werkzaam als organisatiedeskundige: eerst als zelfstandig gevestigde vanuit Hokken Management & Advies en sinds 2015 als directeur van Terra Management Groep. Hij begeleidt advocatenkantoren bij executive search van directeuren en staffunctionarissen, zowel voor tijdelijke als vaste invulling. Binnen de advocatuur is hij een van de meest gevraagde sparringpartners op de gebieden van leiderschap, strategie en bedrijfsvoering.

 

Henk-Jan van Hees

Henk-Jan is een ondernemer in hart en nieren. Stond aan de basis van (internationale) ondernemingen in de marketing- en communicatiesector. De laatste 7 jaar werkt Henk-Jan als adviseur op het snijvlak van strategie en implementatie. Zijn passie is het om professionals in beweging te krijgen vanuit een 360 graden visie op de klant.  

 

Leon Borst

Leon is gericht op het begrijpen en verkennen van intermenselijke dynamiek in teams en organisaties. Omdat verandering veel vraagt van teams en organisaties, probeert Leon eerst een helder inzicht te verkrijgen in mensen en belangen die spelen. Hij zoekt naar creatieve wegen om de status quo uit te dagen.

Met meer dan 25 jaar ervaring in Management development en verandertrajecten, realiseert Leon hoge uitvoeringsscores bij verschillende internationale organisaties, overheidsinstellingen, universiteiten, NGO’s en in de privé sector. Expertise gebieden zijn het ontwikkelen van leiderschap, teamontwikkeling en opereren als procesbegeleider bij verandertrajecten, implementatie en kick-offs.
 

 

Roeland Weebers

Roeland wordt gedreven door de wil om mensen en organisaties succesvol te maken in hun zoektocht naar eigenwaarde, authenticiteit en vertrouwen. Alleen dan zijn mensen in staat grootste zaken te realiseren. Een leidraad hierbij is om de wereld van de ander groter maken. Met name organisaties en individuen bewust maken van hun mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden, die altijd in het hoofd rondzwermen.

Roeland kan daarbij bogen op een gedegen kennis die begon met de studie geschiedenis, daarna werkzaam bij IBM in de verkoop van hard en software aan advocaten en notarissen. In 1994 startte Roeland als trainer/adviseur bij Krauthammer International en vervolgens begon zijn carrière als zelfstandig trainer. Al Vanuit de IBM ervaring vaak in contact met advocaten en advocatenkantoren en tot op heden regelmatig zakelijk actief in deze doelgroep. Roeland heeft nu meer dan 16 jaar ervaring als trainer en coach op verschillende niveaus en in verschillende branches.

 

Armin Alta

Armin heeft in zijn werk een bijzondere aandacht voor het familierecht en de Erf- en Schenkbelasting. Vaak komt dit voort uit opdrachten voor het notariaat waar de sterk veranderende tijd ook van invloed is op het verdienmodel.  Niet de dossierkennis en de wettenbundel maar de wensen en doelstellingen van de client zijn leidraad in het (hernieuwde) contact met deze client.
 

Armin heeft vanuit zijn werkzaamheden in het ziekenhuis en vervolgens bij bancaire instellingen de koppeling gelegd tussen weten, en sociale- en emotionele vaardigheden. Niet bang om andere wegen te bewandelen verleidt, daagt uit, duwt en nodigt hij uit om de volgende stap te zetten. Zelf noemt hij dat graag “oversteken” om zo meer resultaat te kunnen bereiken.

 

bezoekersaantallen registreren
 bezoekersaantallen registreren