aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Marktwerking in de Zorg; baat het of schaadt het?

Masterclasses ‘Marktwerking: Baat het of schaadt het?’


Wat heeft marktwerking in de zorg ons opgeleverd? Hoe kan het dat ziekenhuizen failliet
gaan, of juist fuseren? Waarom geven we, ondanks grote bezuinigingen, steeds meer uit
aan zorg? En hoe moeten we verder met het Nederlandse zorgstelsel? Zou u meer willen
weten over de toekomst van de zorg waarin jij werkzaam bent? Kom dan naar de
masterclasses van Stichting Arts en Organisatie: ‘Marktwerking: Baat het of schaadt het?’
Op de dinsdagavonden 28 mei, 4 juni en 11 juni organiseert Stichting Arts en Organisatie
in samenwerking met het KNMG-district Groningen-Drenthe en Zorginstituut Nederland een
serie Masterclasses over leiderschap, bestuur en financiën in de zorg. Gedurende deze
avonden worden de verschillende spelers binnen de marktwerking in ons zorgstelsel in
beeld gebracht en wordt besproken wat zij ons hebben opgeleverd. De masterclasses
vinden plaats in het UMCG.


Diverse sprekers, waaronder prof. dr. Wim de Groot (Hoogleraar gezondheidseconomie),
Jos Aartsen (Voorzitter Raad van Bestuur UMCG), drs. Menno de Bree (Medisch ethicus en
filosoof) benaderen ieder vanuit hun eigen invalshoek deze vraagstukken. Gedurende
verschillende workshops kunt u verdieping vinden in een onderwerp naar keuze en onder
belegeleiding van avondvoorzitters als dr. Sjaak Wijma (Voorzitter Zorginstituut
Nederland) is er mogelijkheid tot discussie tijdens de discussiepanels.

 

In het kort:
Wat: Masterclasses Stichting Arts en Organisatie ‘Marktwerking: Baat het of schaadt het?’
Wanneer: Dinsdagavonden 28 mei, 4 juni en 11 juni
Waar: UMCG
Voor wie: Medisch specialisten (Cluster 1, 2 en 3), A(N)IOS, coassistenten en andere
zorgprofessionals
Accreditatie: aangevraagd (ABAN)
Kosten per masterclass (incl. maaltijd): Medisch specialist €30,-
A(N)IOS/zorgprofessionals €20,- Coassistent €5,-

 

Voor meer informatie, het complete programma:
https://www.artsenorganisatie.nl/

 

Onder het tabblad aanmelding kunt u zich inschrijven voor de Masterclasses. 

We hopen u te mogen verwelkomen op dinsdagavonden 28 mei, 4 juni en 11 juni!
Met vriendelijke groeten,
Bestuur 2019 van Stichting Arts en Organisatie

online ticketverkoop voor zakelijke
 online ticketverkoop voor zakelijke