Masterclasses Monitoring Lokale Klimaatdoelen

Masterclasses Monitoring Lokale Klimaatdoelen

Masterclasses monitoring lokale klimaatdoelen

Introductie

Gemeenten hanteren allerlei klimaatdoelstellingen: Klimaatneutraal, energieneutraal, zelfvoorzienend of een concreet CO2 reductiepercentage. Sommige gemeenten zijn al jaren bezig met klimaatbeleid, anderen net begonnen of aan het overwegen om dit te doen.
Voor al deze gemeenten is meten en monitoren een belangrijk aandachtspunt. Want met het uitspreken van de ambitie ontstaan er vragen: hoe staan we er voor? Zijn we nog op koers? Wat kost het en wat levert het op? En, hoe kunnen we de doelstelling realiseren met beperkte middelen?

Royal HaskoningDHV en BECO | Ernst & Young, ontwikkelden in 2012 in opdracht van het ministerie van I&M het "Handboek Monitoring lokale Broeikasgas-emissies en Hernieuwbare Energie".

De masterclasses

Na een serie trainingen over het gebruik van het handboek bieden wij nu gezamenlijk een cursus van vier verdiepende masterclasses aan over en rondom de monitoring van klimaatbeleid. Alle masterclasses zijn ook als losse modules te boeken.

1. Spoedcursus/opfriscursus CO2 voetafdruk

In deze eerste masterclass wordt u (opnieuw) geïnformeerd over de inhoud van het "Handboek Monitoring lokale Broeikasgas-emissies en Hernieuwbare Energie" en de werking van de klimaatmonitor van AgentschapNL. Voor deelnemers die vorig jaar de Training Monitoring Lokaal Klimaatbeleid is dit een opfriscursus. Voor nieuwe deelnemers worden in vogelvlucht op de hoogte gebracht van het hoe en waarom te werken met het Handboek en de klimaatmonitor.

2. De interpretatie van uw CO2 voetafdruk

U weet nu hoe u met behulp van de Klimaatmonitor de CO2 voetafdruk van uw gemeente kunt bepalen. Maar wat betekenen deze getallen nu eigenlijk? Is het veel? Of juist weinig? Wat zegt de verdeling over de verschillende sectoren? Wat vertelt u uw bestuurders? Deze module helpt u om de resultaten CO2 voetafdruk intern en externte communiceren.

3. De effectiviteit van uw lokale klimaatbeleid

Hoe kunt u nou ‘meten’ wat het effect van uw beleid is op de lokale broeikasgasemissies? Welke indicatoren gebruik je en / of wat zijn de autonome invloeden? En hoe communiceer je de toe- of afname van de CO2 voetafdruk aan de hand van uw beleidsplan? Deze module helpt u deze vragen te beantwoorden.

4. De CO2 voetafdruk van de gemeentelijke organisatie

Hoe krijg je inzicht in de uitstoot van de eigen organisatie? Welke data heb je nodig om een CO2 voetafdruk op te stellen? En hoe organiseer je dat intern? In deze laatste module vertellen wij u alles over hoe u de CO2 voetafdruk van uw eigen gemeentelijke organisatie kunt bepalen.

Scopes grondgebiedfootprint aanmelder.png

registratie gasten evenement
 registratie gasten evenement