Masterclasses Monitoring Lokale Klimaatdoelen

Masterclasses Monitoring Lokale Klimaatdoelen

Module 3.

In de module 'de effectiviteit van uw lokale klimaatbeleid' vertellen wij u alles over hoe u kunt bepalen wat het effect van uw beleid is op de lokale broeikasgasemissies. Welke indicatoren gebruik je om resultaten te monitoren? En hoe maak je onderscheid tussen de autonome ontwikkeling en het effect van het eigen klimaatbeleid?

In de training komen de volgende zaken aan de orde:
- Monitoren op verschillende niveaus (output vs outcome).
- Hoe bepaal ik de autonome ontwikkeling?
- Hoe leg ik een relatie tussen klimaatbeleid en CO2 reductie?
- Welke maatregelen hebben het grootste effect?
- Ben ik op de goede weg en waar moet ik bijsturen?

Uitkomsten van de training zijn o.a.:
- U bent in staat te bepalen of ontwikkelingen in uw CO2 uitstoot gevolg zijn van huidig klimaatbeleid.
- U bent in staat te bepalen of en waar extra maatregelen genomen moeten worden.
- U kunt zelf bepalen welke maatregelen effectief zijn.

inschrijven facebook event
 inschrijven facebook event