Masterclasses Monitoring Lokale Klimaatdoelen

Masterclasses Monitoring Lokale Klimaatdoelen

Module 4. De CO2 voetafdruk van de eigen organisatie

U werkt hard aan het terugdringen van de CO2 uitstoot binnen uw gemeente. Daarbij kan het helpen om zelf het goede voorbeeld te geven en de uitstoot van de eigen organisatie aan te pakken.

Een eerste stap is dan het opstellen van een organisatorische voetafdruk. Deze geeft gedetailleerd inzicht in de emissies van de organisatie zelf en biedt aanknopingspunten voor het formuleren van reductiemaatregelen.

Voor gemeenten die overwegen om de CO2 prestatieladder te gaan toepassen in hun inkoopproces voor GWW projecten is er een extra reden om een CO2 voetafdruk te maken. De uitstoot als gevolg van gemeentelijke GWW projecten kan onderdeel zijn van de organisatorische voetafdruk. Met de footprint kun je dan dus het effect van het toepassen van de prestatieladder meten.

In de module 'de CO2 voetafdruk van de eigen organisatie' vertellen wij u alles over hoe u de CO2 voetafdruk van uw eigen gemeentelijke organisatie kunt bepalen.

In de training komen de volgende zaken aan de orde:
- Waarom een organisatorische voetafdruk?
- Bepalen van de organisatiegrenzen.
- Bepalen van de operationele grenzen (scope bepaling).
- Welke emissiefactoren kun je gebruiken?
- De voor en nadelen van verschillende rekentools.
- Interpretatie van cijfers, hoe doe je dat?
- Van footprint naar reducties: Wat kan de gemeente doen om haar voetafdruk te verlagen?

Uitkomsten van de training zijn o.a.:
- U kunt zelf de CO2 voetafdruk van de gemeentelijke organisatie berekenen.
- U bent in staat de resultaten van de voetafdruk te interpreteren en communiceren.
- U bent in staat reductie maatregelen te benoemen en te monitoren.

ticketsales
 ticketsales