Masterclasses Monitoring Lokale Klimaatdoelen

Masterclasses Monitoring Lokale Klimaatdoelen

Module 1. Spoedcursus/opfriscursus CO2 voetafdruk

Wilt u effectief klimaatbeleid maken en uitvoeren? Een CO2 voetafdruk is dan een belangrijk instrument. Een voetafdruk leidt tot inzicht in welke emissies relevant zijn en kan gebruikt worden om het verloop van emissies over de jaren te monitoren. Met deze informatie kan effectief klimaatbeleid worden opgesteld. Met de komst van het "Handboek Monitoring lokale Broeikasgas-emissies en Hernieuwbare Energie" is er een uniforme methode beschikbaar die ingaat op welke emissies worden toegerekend aan uw gemeente en hoe u de omvang van emissies kunt bepalen. Daarnaast wordt een methode aangereikt om het de productie van hernieuwbare energie binnen de gemeente in kaart te brengen.

In deze eerste module wordt u (opnieuw) geïnformeerd over de inhoud van het "Handboek Monitoring Lokale Broeikasgas-emissies en Hernieuwbare Energie" en de werking van de klimaatmonitor van AgentschapNL. Voor deelnemers die vorig jaar de Training Monitoring Lokaal Klimaatbeleid hebben gevolgd is dit een opfriscursus. Nieuwe deelnemers worden in vogelvlucht op de hoogte gebracht van het hoe en waarom te werken met het Handboek en de klimaatmonitor.

In de training komen de volgende zaken aan de orde:

 • Hoe is het handboek opgebouwd,
 • Welke keuzes zijn gemaakt en waarom,
 • Welke consequenties heeft dat voor uw gemeente?
 • Welke data zijn centraal beschikbaar via AgentschapNL?
 • Welke data moet ik zelf als gemeente nog verzamelen?
 • Hoe kan ik die integreren in centraal bekende gegevens?
 • Waar kan ik gegevens vinden op de KlimaatMonitor(website)?
 • Hoe kan ik daarmee mijn eigen rapportages maken?
 • Hoe vergelijk ik mijn CO2 voetafdruk met die van anderen?

Uitkomsten van de training zijn o.a.:

 • U bent in staat zelfstandig een CO2 voetafdruk te maken
 • U kunt uzelf spiegelen aan andere gemeenten,
 • U kunt zelf presentaties en rapportages uitdraaien e.d.
bezoekersregistratie systeem
 bezoekersregistratie systeem