Masterclasses Monitoring Lokale Klimaatdoelen

Masterclasses Monitoring Lokale Klimaatdoelen

Module 2. De interpretatie van uw CO2 voetafdruk

In de module ‘de interpretatie van uw CO2 voetafdruk’ vertellen wij u alles over hoe u de resultaten van uw CO2 voetafdruk analyse moet interpreteren en hoe u de resultaten kunt communiceren.

Ter voorbereiding wordt u gevraagd uw CO2 voetafdruk te bepalen. Dit kan eenvoudig met de Klimaatmonitor van AgentschapNL. In een interactieve setting zullen we ingaan op de betekenis van de getallen. Is het veel? Of juist weinig? Wat zegt de verdeling over de verschillende sectoren? Wat zijn slimme indicatoren om te benchmarken (in de tijd of met andere gemeenten)? En wat vertelt u uw bestuurders?

In de training komen de volgende zaken aan de orde:
- Beknopte toelichting op de CO2 voetafdruk.
- Wat zijn slimme indicatoren?
- Benchmark: Hoe vergelijk ik mijn voetafdruk met die van anderen?
- Welke conclusies kan ik trekken?

Uitkomsten van de training zijn o.a.:
- U begrijpt wat de getallen van de CO2 voetafdruk betekenen.
- U weet welke indicatoren u kunt gebruiken om de uitstoot van uw gemeente in de tijd te monitoren.
- U kunt uzelf spiegelen aan andere gemeenten.
- U kunt zelf conclusies trekken en deze aan uw bestuur communiceren.

bezoekersregistratie systeem
 bezoekersregistratie systeem