12 mei 2014

13:00 - 13:30

Inloop, registratie en bezoek brengen aan posterpresentaties

13:30 - 14:25

Welkom TKI Matchmaking Event door dagvoorzitter Monique van Dusseldorp

De transitie in de energiesector. Kansen en uitdagingen TKI Switch2SmartGrids door Frits Verheij, voorzitter TKI S2SG,

Voorbeeldprojecten hoe de transitie nu wordt aangepakt, toelichting op bestaande succesvolle consortia.

ESCO VVB - Jan Bekkering, Brainport Development
Project KRIS - Marcel Dukker,Technolution
Energieatlas, met open data duurzame energiewinst in kaart - Laura Hakvoort, Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam

14:25 - 14:45

Financieringmogelijkheden op projectplannen.

Toelichting TKI Tender en programmalijnen Switch2SmartGrids door Topconsortia voor Kennis en Innovatie, Wil Kling, vice-voorzitter TKI S2SG

Toelichting procedure TKI Tender, Olivier Ongkiehong, RVO

Toelichting MIT-regeling, Nicole Kerkhof, RVO

14:45 - 16:00

Nieuwe tender - Nieuwe kansen!
Mix&Match: Korte pitches en uitwisseling die leiden naar het creëren van concrete kansen tot samenwerking, uitwisselen van ideeën, vinden van partners en het sluiten van consortia t.b.v. projecten in de komende tender.

16:00 - 16:15

Creatieve Inspiratie.Op weg naar de meest creatieve economie van Europa. De dynamische topsector Creatieve Industrie als aanjager van de Nederlandse economie.

Create Energy - kansen op samenwerking tussen twee topsectoren, Freek van 't Ooster, CLICKNL TKI Creatieve Industrie.

16:15 - 17:30

Nieuwe tender - Nieuwe kansen!
Mix&Match: Korte pitches en uitwisseling die leiden naar het creëren van concrete kansen tot samenwerking, uitwisselen van ideeën, vinden van partners en het sluiten van consortia t.b.v. projecten in de komende tender.

17:30 - 18:30

Afronding, netwerken, posterpresentaties en een drankje