Innovatieprojecten

Alle hierondergenoemde projecten hebben een link naar de eigen website.

Gezocht: creatieve energie voor het Energiehuis™’
Het Energiehuis™ verbindt gemeenten, woningbouwcorporaties, energiecoöperaties, leveranciers en adviseurs voor verduurzaming van de bestaande bouw. Het brengt leveranciers en financiers digitaal én fysiek via haar winkel in contact met huurders en eigenaren. Wij zoeken partijen die innovatieve oplossingen bieden om energiebesparing en –opwekking toegankelijk te maken voor de burger: interactief, gepersonaliseerd en attractief.
Balance ervaring op projectbasis -vanaf 12 mei
Van Arkel Advies

Bundles & Smart Cities
Wij maken kwaliteitsapparaten beschikbaar voor iedereen door ze te koppelen aan het internet. Dit maakt ook een andere gebruikersinteractie mogelijk. Dit is cruciaal om ze te laten participeren in Smart Cities. Smart Cities geven een extra dimensie aan de Bundles propositie. Welke feature gaan we komend jaar toevoegen aan Wasbundles om meer tevreden klanten te krijgen.
Bundles

Veelzijdige electriciteit-opslagsystemen: nuttig of nodig?
Meer schone energie zorgt voor hogere net-instabiliteit. Dit biedt kansen voor opslag van elektriciteit. CES ontwikkelt opslag-systemen voor burgers, bedrijven en netbeheerders. Elkaar aanvullende opslag technologieën worden naast elkaar geplaatst in een “distributed storage farm” Zo wordt optimale verdeling tussen opslagcapaciteit en laad- en ontlaadsnelheid bereikt. De farms faciliteren sparen, tijdelijke opslag, handel en verzekering tegen “onbalans-schade”.
Capacitystorage

MooyWarm
Chabani ontwerpt creatieve oplossingen voor diverse maatschappelijke problemen.
Zoals b.v. terrasverwarmers in de horeca. Deze zijn CO2 vervuilend en verslinden energie. MooyWarm is een modulair overdekt terras (alles is plug and play), de duurzame energie bronnen op het terras verwarmen de vloer, muur en meubels maar wij kunnen ook de energie aansluiten op de CV ketel binnen voor warmwater. Ons doel is nationaal en internationaal horeca verduurzamen en CO2 te reduceren.
Zoekt: samenwerking met horecapartners, kennis instelling, milieu federatie.
Chabani

Solving the user-investor dilemma: refinancing DER by local dynamic prices
The user-investor dilemma arises for the 30-50% of households renting, where investments by the owner in energy savings would benefit the tenant. We develop a local dynamic pricing tariff that refinances DER investments. Seeking hardware systems companies (DER, inverters, storage etc.), pilot housing projects, and legislation experts.
Centrum voor Wiskunde & Informatica

CIRCA
CIRCA is a research program of the Faculty of Humanities of the UvA which mobilises and innovates the humanity’s rich research tradition within the creative industries by adopting a new research practice: ‘embedded research.’
Circa.uva

Mooie innovatie, maar hoe breng je dit naar de markt?
Kleinere innovators maar ook grote bedrijven hebben goede ideeën over innovaties, maar worstelen met het naar de markt brengen ervan. Wij hebben bewezen dat we dit kunnen bij bijvoorbeeld de TOON van Eneco, Fox Sports/Eredivisie en NL-Alert. Partnerselectie, contracting, programma en projectmanagement, marktintroducties. Maak gebruik van onze ervaring!
Conict

PowerMatching City to the People: opening the smart power market
Het beroemde demonstratieproject PowerMatching City heeft de afgelopen jaren wereldwijd de trend gezet op het gebied van slimme energie in de praktijk. Nu zijn we klaar voor de volgende stap: de grootschalige uitrol van slimme energiesystemen. In PMCttp wordt de ontwikkelde slimme infrastructuur verder uitgewerkt tot commerciële producten en unieke energiediensten, die aansluiten bij de veranderende wensen van de markt.
DNV GL - Powering the future

Help het elektriciteitsnet in balans te houden door soms minder af te nemen
De snelle toename van onvoorspelbare windmolens en zonnepanelen zorgt voor een grote behoefte aan flexibiliteit op het Nederlandse elektriciteitsnet. Energie365 zoekt partijen met flexibel vermogen, dat slechts incidenteel (een paar keer per maand) voor een korte tijd (gemiddeld 30 minuten) afgeroepen wordt. Voorbeelden zijn: pompen, verlichting, verwarming, ventilatie, koeling etc. die even afgeschakeld kunnen worden maar ook een noodstroomaggregaat is hiervoor geschikt.
Energie365

EnergySense – living lab van de energietransitie
Energy Academy Europe bouwt aan EnergySense, de onderzoeks-infrastructuur die inzicht geeft in factoren die het energieverbruik van huishoudens bepalen. We verzamelen, beheren en distribueren gegevens over houding, omgeving en energiegebruik van 10.000 huishoudens. Zo faciliteren we wetenschappelijk onderzoek, en bieden we bedrijven een living lab om nieuwe diensten te testen. We zoeken partners die deze infrastructuur willen gebruiken en/of opbouwen.
Energy Academy Europe

Energie op jouw manier
Iedereen zou inzicht moeten hebben in zijn verbruik, alleen dan kunnen we starten aan een rendabele, duurzame wereld. Zet zelf de stap om het verschil te maken! Het enige energieplatform waar je gratis je slimme meter uit kunt lezen, maar waar je ook weet wat er met je data gebeurt. Waar je weet wie er achter het platform staan en waar je ons ook gewoon kunt mailen of contacteren via social media. Maar misschien wel het belangrijkste waar je energie kunt bekijken op jouw manier!
Enelogic

Slim met Energie en ICT!
EnergyGO adviseert, onderzoekt en ontwikkelt diensten en producten voor het verduurzamen van de bebouwde omgeving.
Energygo

EnergyShifft – sociale energie feedback die uitdaagt en activeert
EnergyShifft leert je hoe jouw energiegebruik eruit ziet, zodat je klaar bent voor de toekomst! EnergyShifft is een online platform dat op sociale wijze inzicht geeft in het energieverbruik. Met diverse gamification-oplossingen wordt gedragsverandering bereikt en wordt de consument in staat gesteld om slimmer met energie om te gaan. EnergyShifft is flexibel in functie en look&feel en is daarmee altijd in staat om perfect aan te sluiten op de wensen van elk energieproject rondom energiefeedback en consumenten betrokkenheid.
Energyshifft

Energy Service Company
ESCO-VVB oftewel Energy Service Company-Van en Voor Bewoners is een project in het kader van het cluster Smart Energy Regions. Dit –in opbouw zijnde – cluster van bedrijven, kennisinstellingen en overheden bundelt de krachten om concepten van moderne regionale energiehuishoudingen te ontwikkelen en te implementeren. Aan ESCO-VVB werken zo’n 60 high tech en design bedrijven mee om de energievoorziening in woonwijken te verbeteren, zodat bewoners goedkoper en schoner in hun energiebehoefte kunnen voorzien. In samenwerking met Woonbedrijf ontwikkelen wij voor vijf wijken concepten voor het vangen en opslaan van variabele duurzame energie (zon en wind) waarmee huurders na renovatie van hun buurt hun energievraag en –aanbod zelf kunnen matchen of kunnen laten matchen. Brainport Development ondersteunt partijen als Morgen Groene Energie, Gemeente Eindhoven, Woonbedrijf, KAW-architecten, GPX, HE-technologie, stichting KIEN, Heliox, Endinet, De twee snoeken, Novesco, Octus/Ecovat om de eerste versie van de integrale dienstverlening voor duurzame energie in de wijk vorm te geven.
Energy Service Company – Van en Voor Bewoners (ESCO-VVO)

Soft-6A Smart grids in Nederland, nu eindelijk eens van start
In ons land hebben we te maken met een unieke situatie: nergens in de EU is de scheiding tussen netbeheer enerzijds en productie en levering anderzijds zo goed gescheiden. En toch komt ons Smart Grid niet op tijd van de grond. Het lijkt er op dat alle subsidies de "BV Nederland" niet helpen.Met een accu in de kruipruimte, een omvormer en een energiecomputer in de meterkast kunnen de netaansluitkosten (het capaciteitstarief) omlaag: als u maar 20Mbyte gebruikt neemt u toch ook geen bundel dan 200 Mbyte? De innovatie en de bedrijvigheid in ons land is hiermee enorm gediend. Wanneer netbeheerders meewerken is de energietransitie en de betrokkenheid van mensen mogelijk en gemakkelijk.
Flexicontrol

Wereldwijd unieke technologie door Slimme Meter data
Gamification is meer dan een Hype, het is een krachtige bedrijfsstrategie die specifiek is ontwikkeld en ontworpen om menselijk gedrag te sturen en om trouwe gebruikers te verzekeren. Greeniant gaat gamification toepassen binnen de context van energiebesparen en CO2 reductie.
Greeniant

Energietransitie als ontwerpopgave
Energie zal de komende decennia steeds zichtbaarder worden. Nu al roepen de op grote afstanden zichtbare windturbines veel weerstand op. De energietransitie is dan ook niet alleen een technische opgave, maar vooral ook een ruimtelijke opgave. Ontwerpers kunnen daarin dus een belangrijke ondersteunende rol spelen.
Hnsland

Big data analyse van Laadpalen in Amsterdam: kansen voor smart grids
In opdracht van de gemeente Amsterdam analyseert de Hogeschool van Amsterdam het laadgedrag van elektrische auto’s bij de 800 publieke oplaadpunten in de regio. Met 150.000 laadsessies per jaar is dit het meest uitgebreide publieke laadwerk ter wereld en levert veel kennis op over efficiënte uitrolstrategieën, netbelasting en kansen voor smart grids. Het CleanTech onderzoeksprogramma van de HvA zoekt samenwerking met gemeenten en bedrijven voor gezamenlijke (onderzoeks)projecten, waarin studenten elektrotechniek, technische bedrijfskunde en bedrijfswiskunde kunnen worden ingezet.
Hogeschool van Amsterdam

Gebruik gebruikers!
Consumenten krijgen te maken met oplossingen die ze meer grip en invloed geven op hun eigen energievoorziening. Maar hoe weet u zeker dat deze innovatieve projecten aansluiten bij de eisen en wensen van eindgebruikers? En hoe creëert u voldoende draagvlak voor deze veranderingen? Invocate zet o.a. gaming, virtual reality en co-design technieken in om u hier bij te helpen.
Invocate

Road Map “Smart Grids”
Smart Grid” is enabled by advanced technologies from several industries. Architecture, Communications and technology are the keys to Achieving the “Smart Grid”. Road Map “Smart Grids” is bottom – up in development: Substation Automation & Integration and Infrastructure for Distribution Application is the foundation of “Smart Grid” development.
Joulz

Co-creatie met installatiesector door KIEN
Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is beschikbaar als partner bij subsidieaanvragen. KIEN is in staat de opgedane kennis te verspreiden naar 5.000 Nederlandse installatiebedrijven. De installateur staat dichtbij de klant, waardoor innovaties makkelijk onder de aandacht worden gebracht. Het betrekken van de installatiesector in de conceptfase verhoogt daarom de kans van slagen bij de introductie van het concept.
KIEN

Herman de Zonnestroomverdeler
Herman maakt het mogelijk. Willen jij en je medebewoners zonnepanelen op het gedeelde dak van een appartementencomplex? Herman levert het hoogste rendement én je kunt de zonnestroom verdelen, zoals jij en je medebewoners dat willen. Dat doe je samen met Herman.
Lens-energie

Mijnwater als kwalitatieve duurzame energie
Mijnwater B.V. zorgt voor een rendabele exploitatie van warmte en koude met behulp van mijnwater. Het bedrijf bouwt voort op de ontwikkeling en bouw van een innovatieve infrastructuur voor de distributie van mijnwater door de gemeente Heerlen.
Mijnwater

Electric Lease
MisterGreen is een merkonafhankelijke leasemaatschappij voor elektrische auto’s. MisterGreen helpt u bij het verduurzamen van uw wagenpark door middel van haar online laadinfrastructuur.
Mistergreen

Natuur & Milieu als innovatie-makelaar
Wij hebben een community van 60.000 mensen geïnteresseerd in duurzame energie, mensen die graag een bijdrage willen leveren. Natuur & Milieu zet deze groep in om de MKB’ers te adviseren over de behoefte van hun uiteindelijke klant. Dit doen we door tijdens de ontwikkeling van het product of de dienst, gerichte feedback te vragen aan haar achterban. Na het in kaart brengen van de behoeften en feedback van de doelgroep verwerkt de organisatie dit tot een advies voor de innoverende ondernemer. van motieven.
Natuur & Milieu

NET2GRID
Uit onderzoek blijkt dat mensen twee keer zoveel besparen als ze real-time inzicht hebben in energieverbruik. We zorgen ervoor dat je live je energieverbruik kunt volgen. De eerste besparing is tenslotte de energie die je niet verbruikt. Veel mensen weten niet of ze veel of weinig energie verbruiken. En of dit veel of weinig is in vergelijking met anderen.
_net2grid

NRG Magazine
NRG Magazine is a cutting-edge trade publication, based in Groningen, Netherlands and is released quarterly.NRG Magazine has evolved as an international news portal; the magazine is distributed to key decision-makers around the world, young talents interested in energy and professionals in the energy sector. Our goal is to inform readers about topics like sustainability, emerging trends in energy, innovation and new developments, sustainable business and global investments, CSR, clean and renewable energy, science and technologies, education and training and global energy events. NRG Magazine is committed to high standards of journalism and collaborates with experts from leading energy organizations, think-tanks, public and private sector representatives and academics to offer to most up-to-date and hottest news in energy.
Nrgmagazine

Partners for International Business – Japan Smart City and Energy
Sinds de Fukushima ramp in Japan heeft de interesse in duurzame energie een grote vlucht genomen. Aangezien het land grondstoffen als steenkool moet importeren is er een sterke focus ontstaan op de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Partner for International Business (PIB) richt zich op groepen bedrijven die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. Binnen het PIB programma kan van overheidszijde gebruik gemaakt worden van een aantal modules zoals Promotie en matchmaking en economische diplomatie.

For the love of your company
We have created a unique way to extend the reach of your brand through the social network of your workforce. Qisple engages your employees and make them feel truly connected with the brand they work for.
Qisple

QwikSense voor gezonde, comfortabele en energie-efficiënte werkomgevingen
“Vitale mensen creëren een vitale organisatie en andersom”! QwikSense speelt hierop in door met actiegerichte sensordata en analyses organisaties in staat te stellen de kwaliteit en energie-efficiëntie van de werkomgeving te verbeteren. Wij zoeken 2 IT developers om het team te versterken en geschikte partnerships om onze service op te schalen.
Qwiksense

Amsterdam vehicle 2 grid
AmsterdamV2G realised the first Household Smart Energy Network where renewable energy is generated, stored in a vehicle and returned to the household or the grid in the metropolitan area of Amsterdam. Liander the grid operator, Mastervolt the technology provider and Resourcefully the smart energy consultancy co-operate in this project.
This demonstrates the level of real energy autonomy with the actual state of technology and importance for urban energy challenges. Energy autonomy is generated by local energy production and local storage. This project aims to contribute to the energy transition, it shows how households can do so without losing comfort. Electric mobility needs local produced electricity to make a real step in the energy transition.
Resourcefully

We love startups
We love startups and the people in them. We think they’re great because they are doing exactly what everybody should do: find the stuff you really love, believe in and fight for -no matter what. And get going. That’s why we love them. It’s any startup we love, in any industry, with any product or service. In technology, food, entertainment, transport or fashion… You name it. Keywords: New. Innovative. Great fun. And of course: Belief. Stamina. Staying power.
Rockstart

App voor inzicht in energiebesparing en comfortverhoging van uw woning
De app die we willen ontwikkelen toont het huidige energieverbruik, plus wat u kunt besparen met bepaalde maatregelen. Dit, op basis van een uitgebreide database met onderzoeksresultaten van ECN, gekoppeld aan bouwkundige, installatietechnische en huishoudelijke maatregelen. Projectpartner SBRCURnet coördineert het bij elkaar brengen van partijen en bestaande deel-apps. We zoeken inhoudelijke en financiële partners.
SBRCURnet

Unieke samenwerking leidt tot innovaties en arbeidscapaciteit voor de energiesector
Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) is een initiatief van het energiegerelateerde bedrijfsleven en hoger onderwijs (HAN). Het doet onderzoek naar duurzame elektrische energie, verbetert onderwijs en vergroot de uitstroom van studenten met energie-expertise. In projecten wordt met en voor bedrijven toegepast onderzoek gedaan naar Smart Grids. O.a. het effect van decentrale opslag en opwekking op de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van energievoorziening
Seece

Smart Energy Billing
Smart Energy Billing laat elk slim bestuurd energie-apparaat zijn energiegebruik rapporteren. De slimme energiedienstenaanbieder verrekent dit met het reguliere energieverbruik. De klant krijgt een slimme energierekening met gebruik per slim apparaat en de slimme winst. Dit mechanisme zorgt voor ontvlechting van de energie business keten. De marktontwikkeling voor slimme energie apparaten wordt zo met 15 tot 20 jaar versneld.
UC-smartenergy

Enerjoy
Bij Teslab geloven wij dat energietransitie kunnen versnellen door het leuk te maken. Teslab ontwikkelt daarom een Energy game die kinderen en volwassenen stimuleert om energie te besparen. Het spel stimuleert ook het verbruik op momenten dat het duurzaam opgewekt wordt, een oplossing voor het onbalans probleem.
Teslab

TheCityGame, changes people's behavior towards doing daily good actions
TheCityGame is a serious game, that proposes daily good actions to its users, educates them, and rewards them for performing the actions. Imagine it as a card game where the users get missions every time they open the app and they are called to complete them, challenge friends, form teams and achieve bigger goals and eventually reach a social status of "how good" they are.
Thecitygame

NRG Battle: accelerating new energy business
NRG Battle is the smartest, most talent-laden and vibrant Energy Competition in Europe, top ranked by the European Commission. Only the best projects and ideas survive and are rewarded with execution and (inter)national scaling.We are looking for a consortium that will invest in our Innovation Fund. The investment Board of the Innovation Fund and captains of industry decide which ideas will be worth investing in, these projects and new businesses ideas will be pitched at NRG Battle and the best ones will survive and land in the eco system of Holland. The companies that invest will share IP rights/talents and results. The new projects/start ups will survive by milestone financing from the Innovation Fund, to go to the next level.
Tta-world

Tygron
A 3D interactive, spatial planning software platform. We streamline planning for urban projects. By allowing all parties to collaborate or negotiate —individually or with team members—our tool streamlines the planning process and sharply reduces costs for urban projects.
Tygron

Trimoteq: Smart software is Smart Business
Smart IT services zijn door software gefaciliteerde diensten waarbij data op een intelligente manier gebruikt wordt om waarde te leveren aan klanten. Slimme software, ook wel Deep Analytics genoemd, gaat mensen helpen om data te begrijpen en om slim actie te ondernemen. Deep Analytics is in toenemende mate relevant voor Industriële bedrijven die zich door middel van ICT willen differentiëren en nieuwe diensten willen ontwikkelen.
Trimoteq