11 april 2019

15:00 - 15:30

Ontvangst

15:30 - 16:30
 • Presentatie (Matzzi)
  • Theorie achter het snapshot en wat kan je er mee.
  • Toelichting op de integriteitsmeter.
  • Toelichting op de integriteitsgroepsmeter .
  • Stemmen met Kahoot.
16:30 - 17:00

Spreker (thema)

17:00 - 17:15

Pauze / formeren van discussiegroepen

17:15 - 18:00
 • Discussie in groepen (rondetafelgesprekken)
  • Gestructureerd op basis van beginsel, gevolgen, deugden ethiek.
18:00 - 18:20
 • Wrap-up
  • Terugkoppeling van de uitkomsten en mogelijke verschillen.
  • Wat betekent dit?
18:20 - 18:30

Afsluiting

18:30 - 19:30

Borrel / netwerken

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren