Toetsing

Het programma wordt afgesloten met een schriftelijke toets die zal bestaan uit tien multiple choice vragen. De toetsvragen zullen betrekking hebben op de stof die behandeld is tijdens de masterclass en de leerstof die voorafgaand aan de masterclass moet worden bestudeerd.

Let op: Deelnemers moeten een geldig identiteitsbewijs en een kopie van de e-mail waarin de inschrijving wordt bevestigd overleggen om deel te kunnen nemen aan de toets!

Indien u de toets met goed gevolg aflegt heeft u voor een periode van drie jaar voldaan aan de eisen met betrekking tot permanente educatie voor uw registratie als DSI (senior) beleggingsanalist.

Legt u de toets niet met goed gevolg af, dan zult u herexamen moeten doen. Dit herexamen wordt éénmalig afgenomen op 20 mei 2015 om 14:00 aan de VU. Deelnemers moeten zich hiervoor uiterlijk twee weken voor de datum van het examen via e-mail aanmelden bij het secretariaat van de VBA. Voor herexamen zijn wij genoodzaakt om €150,- in rekening te brengen bovenop het oorspronkelijke inschrijfgeld. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

Op de toets zijn de volgende regels en reglementen van toepassing:

DSI regels en richtlijnen omtrent toetsing

Regels en richtlijnen DSI toetsing

Examenreglement

Examenreglement

formulier voor congres
 formulier voor congres