Prof. mr. Matthijs Nelemans

Prof.mr. M. Nelemans is hoogleraar financieel strafrecht aan Tilburg University. Tot eind 2014 was hij advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Matthijs heeft veel ervaring met de advisering van financiële instellingen. Verder is hij een vaste annotator van Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR). Nelemans studeerde rechten (Universiteit Utrecht, 2003) en bedrijfseconomie (Universiteit van Amsterdam, 2003). In 2007 promoveerde hij op de regulering van marktmanipulatie aan de Universiteit van Tilburg (titel: Het verbod van marktmanipulatie, Deventer: Kluwer 2007). Nelemans is gastonderzoeker geweest aan Harvard Law School en Columbia Law School.

 

MN foto groot

Prof. dr. Johan Wempe

Prof. dr. J.F.D.B. Wempe is hoogleraar Ondernemingsethiek aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Integriteit, governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan centraal in zijn onderzoek. Hierbij spelen de begrippen collectieve verantwoordelijkheid van organisaties en de moraliteit van maatschappelijke systemen een centrale rol: een handeling is altijd ingebed in een sociaal systeem. Een morele beoordeling van die handeling vergt inzicht in die samenhang. Johan Wempe is naast onderwijs en onderzoek ook maatschappelijk actief. Hij is onder andere lid van de ethische commissie van het PUM. Hij heeft in 2004 MVO Nederland opgericht en heeft tot maart 2006 aan deze organisatie leiding gegeven. Johan Wempe was van 1996 tot 2004 verbonden aan KPMG Ethics & Integrity Consulting en KPMG Sustainability, eerst als senior consultant en later als partner/directeur. Johan Wempe studeerde geneeskunde (kandidaats 1973) en filosofie (afstudeerrichting Ethiek, doctoraal 1982) te Utrecht en Bedrijfskunde (afstudeerrichting Bedrijfseconomie, doctoraal 1979) te Delft. Hij is gepromoveerd op het gebied van de Bedrijfsethiek (Erasmus Universiteit Rotterdam 1998). Hij schreef verschillende boeken en artikelen over Bedrijfsethiek en Integriteit.

 

Dr. Arjen Siegmann

Dr. Arjen Siegmann is Universitair Hoofddocent Financiële Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en sinds september 2016 senior econoom bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Bij het instituut is hij verantwoordelijk voor sociaal-economische vraagstukken in relatie tot het christendemocratische gedachtegoed. Aan de VU houdt hij zich bezig met financiaal-economische onderwerpen zoals verlies-aversie, de huizenmarkt, hedge funds, de bankensector en pensioenfondsen. Naast het werk aan de VU was Arjen van 2006 tot 2012 lid van de gemeenteraad in Amstelveen. Hij studeerde econometrie aan de Vrije Universiteit en promoveerde aldaar in 2003 op een proefschrift over verlies-aversie en optimaal beleggingsbeleid. Van 2002 tot 2003 werkte hij als post-doc onderzoeker bij De Nederlandsche Bank (DNB). Met een NWO-beurs werkte hij van 2003 tot 2007 als post-doc onderzoeker bij de Vrije Universiteit en in deeltijd als onderzoeker bij De Nederlandsche Bank.

Mark Spanbroek

Mark Spanbroek is sinds 2011 bestuurder van de Futures Industry Association European Principal Trading Association. Op dit moment is hij vice voorzitter, nadat hij eerder voorzitter en secretaris generaal is geweest. Van 2002 tot 2011 was Mark partner in Getco LLC en MD voor Getco UK Ltd. Binnen deze vooraanstaande Algoritmen en HFT firma was hij verantwoordelijk voor Business Development, relatiebeheer en markt structuur. Hij was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van technologie naar beurzen, platforms en andere kritieke infrastructurele onderdelen. Zowel het post trade traject als ook de ontwikkeling van regelgeving en dialoog met wereldwijde toezichthouders behoorden tot zijn portefeuille. Hij is een van de initiatiefnemers geweest om CHI-X te lanceren. In de periode 1986 tot 2002 heeft hij als optie market maker gewerkt voor Van der Moolen op internationale open outcry beurzen en Eurex. Mark is voormalig lid van Expert Group on Market Infrastructures (EGMI) en de effectenbeurs van Frankfurt. Op dit moment is hij voorzitter van CME Europe Ltd. en is hij commissaris van Aquis Exchange Ltd en Transtrend BV.

 

 

registratie avg voor evenementen
 registratie avg voor evenementen