Home is Where our Health is
Medical Delta Conference 2020

Vanwege de recente ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19) moeten we tot onze spijt de Medical Delta Conference van 14 april aanstaande annuleren. We zien dit besluit als onvermijdelijk. De Conference is primair bedoeld om het Medical Delta netwerk bijeen te brengen. Het samenbrengen van veel relaties kan een gevaar voor de volksgezondheid betekenen. Bovendien wordt het bijwonen van een bijeenkomst voor een groot deel van de zorgprofessionals afgeraden of is niet meer toegestaan.  

Op dinsdag 20 april 2021 vindt de volgende Medical Delta Conference plaats in de aula van de TU Delft. Op het programma van deze Conference staat onder andere de inauguratie van onze nieuwe Medical Delta hoogleraren. Ook zal er aandacht zijn voor de Medical Delta Living Labs en zorgtechnologische innovaties.  

Voor vragen over de annulering kunt u contact opnemen via info@medicaldelta.nl of met onze communicatiemanager Sietse Pots op telefoonnummer 06 235 997 71. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur en medewerkers Medical Delta

______________________________________

(For English - please see below) 

Dear Sir/Madam,

Due to recent developments regarding the coronavirus (COVID-19), unfortunately we have to cancel the Medical Delta Conference on 14 April 2020. We see this decision as inevitable. The Conference is primarily intended to bring together the Medical Delta network. Bringing together many guests can pose a public health hazard. And for a large part of the healthcare professionals, attending a meeting is not recommended or is no longer permitted.

The next Medical Delta Conference will take place on Tuesday 20 April 2021 in the auditorium of TU Delft. The Conference of 2021 will among others include the inauguration of our new Medical Delta professors. It will also pay attention to the Medical Delta Living Labs and medical technological innovations.

For questions about the cancellation, please contact info@medicaldelta.nl or our communication manager Sietse Pots on telephone number +31 6 23599771.

Kind regards,

Board and employees of Medical Delta

____________________________________

Wanneer: Dinsdag 14 april 2020 | 12:00 - 18:00
Waar: Aula Congres Centrum, TU Delft

‘Home is where the heart is’, zo luidt het gezegde. Maar steeds vaker geldt ook ‘Home is where our health is’. Preventieve zorg en het monitoren van de gezondheid van een patiënt op afstand - in de thuissituatie - is niet langer een toekomstvisie.

Welke ontwikkelingen vinden plaats als het gaat om het verplaatsen van complexe gezondheidszorg uit het ziekenhuis naar het eigen huis? En wat te denken van alle technische en sociale innovaties die onze levensstijl monitoren, onze gezondheid meten, onze bewegingen tracken, meten wat we eten en misschien zelfs registreren wat we wel of niet zeggen? Welke van deze monitoringtools worden in de Medical Delta regio ontwikkeld en welke impact hebben deze ontwikkelingen op patiënten, artsen en de zorg?

De Medical Delta Conference 2020 geeft een kijkje in het heden en de toekomst van de overgang van ziekenhuis naar thuis: Home is Where our Health is.

Naast het bijwonen van twee inspirerende keynotes, krijgt u de gelegenheid om de inauguratie van onze nieuwe Medical Delta-hoogleraren bij te wonen.  Ook lanceren we nieuwe Medical Delta Living Labs en kunt u kennismaken met impactvolle zorginnovaties uit de deltaregio.

De voertaal voor het congres is Nederlands (vertaling Engels beschikbaar).

Wij verheugen ons erop u te kunnen ontmoeten tijdens de Medical Delta Conference!

Home is Where our Health is
Medical Delta Conference 2020

Home is where the heart is, but it’s also where our health is. ‘Preventive’ care and remote monitoring of a patient's health in the home situation is no longer a vision of the future. What developments are taking place in the field of moving complex medical care from the hospital to our own homes? And what to think about all kinds of innovative lifestyle monitoring systems build into our homes that track our moves, our health signs, what we eat, maybe even what we say or don’t say? What medical and lifestyle monitoring innovations are being developed in the Medical Delta region and what impact do these developments have on us as a person and our doctors and care givers?

The Medical Delta Conference 2020 gives a glimpse into the present and the future of the movement from our health to our home: Home is Where our Health is.

Besides attending two inspiring keynote lectures, you will also have the opportunity to attend the official inauguration of our new Medical Delta professors. Also new Medical Delta Living Labs will be launched and you can familiarize yourself with impactful healthcare innovations from the Delta-region.

The conference will be in Dutch (translation available). 

We look forward to meeting you at the Medical Delta Conference!

event registration made easy
 event registration made easy