Medical Delta 2020

Medical Delta 2020

Home is Where our Health is
Medical Delta Conference 2020

Wanneer: Dinsdag 14 april 2020 | 12:00 - 18:00
Waar: Aula Congres Centrum, TU Delft

‘Home is where the heart is’, zo luidt het gezegde. Maar steeds vaker geldt ook ‘Home is where our health is’. Preventieve zorg en het monitoren van de gezondheid van een patiënt op afstand - in de thuissituatie - is niet langer een toekomstvisie.

Welke ontwikkelingen vinden plaats als het gaat om het verplaatsen van complexe gezondheidszorg uit het ziekenhuis naar het eigen huis? En wat te denken van alle technische en sociale innovaties die onze levensstijl monitoren, onze gezondheid meten, onze bewegingen tracken, meten wat we eten en misschien zelfs registreren wat we wel of niet zeggen? Welke van deze monitoringtools worden in de Medical Delta regio ontwikkeld en welke impact hebben deze ontwikkelingen op patiënten, artsen en de zorg?

De Medical Delta Conference 2020 geeft een kijkje in het heden en de toekomst van de overgang van ziekenhuis naar thuis: Home is Where our Health is.

Naast het bijwonen van twee inspirerende keynotes, krijgt u de gelegenheid om de inauguratie van onze nieuwe Medical Delta-hoogleraren bij te wonen.  Ook lanceren we nieuwe Medical Delta Living Labs en kunt u kennismaken met impactvolle zorginnovaties uit de deltaregio.

De voertaal voor het congres is Nederlands (vertaling Engels beschikbaar).

Wij verheugen ons erop u te kunnen ontmoeten tijdens de Medical Delta Conference!

Home is Where our Health is
Medical Delta Conference 2020

Home is where the heart is, but it’s also where our health is. ‘Preventive’ care and remote monitoring of a patient's health in the home situation is no longer a vision of the future. What developments are taking place in the field of moving complex medical care from the hospital to our own homes? And what to think about all kinds of innovative lifestyle monitoring systems build into our homes that track our moves, our health signs, what we eat, maybe even what we say or don’t say? What medical and lifestyle monitoring innovations are being developed in the Medical Delta region and what impact do these developments have on us as a person and our doctors and care givers?

The Medical Delta Conference 2020 gives a glimpse into the present and the future of the movement from our health to our home: Home is Where our Health is.

Besides attending two inspiring keynote lectures, you will also have the opportunity to attend the official inauguration of our new Medical Delta professors. Also new Medical Delta Living Labs will be launched and you can familiarize yourself with impactful healthcare innovations from the Delta-region.

The conference will be in Dutch (translation available). 

We look forward to meeting you at the Medical Delta Conference!