aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Voorbeeld workshop en feest

Hallo allemaal,

Een voorbeeldje voor het aanmelden voor de workshop en het feest. Heb toch een proefje aangemaakt met aanmelder.nl en de simpelste variant. Dat zou 0,40 per verzending kosten dus voor zo'n 250 deelnemers is dat 100 euro. Niet goedkoop dus maar wel handig.

Ik kon tot vijf adressen voor proef aanmaken. Willen jullie het aanmeldformulier ook naar mij terugsturen? Dan kan ik ook zien hoe dat eruit ziet.

In deze begeleidende mail kan dus meer uitleg over de workshops en het feest komen en natuurlijk ook de dringende vraag om het formulier inderdaad te retourneren. De mailadressen kunnen via een export naar excel van alle outlookadressen worden toegevoegd. Dat kan Thieu wel aanleveren.

Klik hier om je aan of af te melden

Groet,

Richard

Met vriendelijke groet,

r. hampsink

congresregistratie
 congresregistratie