‘Werk maken van MeeleefGezinnen’


Op dinsdag 16 april vindt in Doorn het congres ‘Werk maken van MeeleefGezinnen’ plaats. Dit gebeurt op initiatief van Stichting MeeleefGezin en Vakblad Vroeg. Tijdens het congres wordt aan Hare Majesteit Koningin Máxima het boekje 'Steunpilaren' uitgereikt waarin persoonlijke ervaringen van ouders zijn opgetekend die de zorg voor hun kind delen met een meeleefgezin.

Het doel van het congres is aan de specialistische zorg en gemeenten te laten zien hoe zij meeleefgezinnen kunnen inzetten om psychische problemen te verminderen en zorgkosten te beteugelen. 

Plaats: Cultuurhuis Pleiade, Kerkplein 2, 3941 HV Doorn
Tijd: 10.00 – 14.30 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Kosten, inclusief lunch: € 75,00 en voor Vroeg-abonnees € 60,00
Inschrijven kan via de knop Aanmelden.

Naast de overhandiging van het boekje aan Hare Majesteit Koningin Máxima vertellen ouders over wat het meeleefgezin hen bracht en de meeleefouders over hun ervaringen. 

Het congres is onder meer bedoeld voor verwijzers POP-poli, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, medewerkers van GGZ en CJG, verloskundigen, kraamverzorgende, projectleiders en beleidsadviseurs van gemeenten in het sociaal domein en zorgverzekeraars.

Accreditatie is aangevraagd bij SKJ en het congres is geaccrediteerd door de DAIMH voor 6 punten.

Bekijk onze websites: www.meeleefgezin.nl en www.vakbladvroeg.nl 

 

save the date
 save the date