16 april 2019

09:15 - 09:50

Ontvangst deelnemers

09:50 - 10:00

Deelnemers nemen plaats in Raadszaal

10:00 - 10:05

Ontvangst Koningin Máxima

10:05 - 10:15

Kort interview met mevr. Femke van Trier, initiatiefnemer Stichting MeeleefGezin 

10:15 - 10:25

Mevr. Anne Maljers, plaatsvervangend directeur Oranjefonds over programma Vrijwillige zorg in het gezin

10:25 - 10:35

Prof. dr. Hedwig van Bakel, bijzonder Hoogleraar Infant Mental Health over de theoretische achtergrond van het MeeleefGezin, de IMH-visie waarop het project is gebaseerd.

10:35 - 10:55

Mevr. Femke van Trier interviewt ouders die gebruik maken van een meeleefgezin en ouders die meeleefgezin zijn

10:55 - 11:00

Koningin Máxima ontvangt boekje 'Steunpilaren: MeeleefGezin werkt!'

11:00 - 11:30

Pauze

11:30 - 11:45

Uitleg over workshops

11:45 - 12:45

Start 1e ronde workshops

1. Nieuwe wegen in de GGZ en het belang van het jonge kind - drs Marjan ter Avest, Directeur Mind

2. Het loont de gemeente als ouders de ouderrol behouden en uithuisplaatsing wordt voorkomen - Jan Menting, projectleider VNG 'Zorg voor de jeugd' 

3. Effectieve preventie kan zorgvraag verminderen - drs. Peter Dijkshoorn, kinder- en jeugdpsychiater, werkzaam bij Accare, met een introductie door mevr. Ellen Boerkamp, meeleefouder

4. Informele zorg vraagt verantwoorde voorbereiding: psyche-educatie training van meeleefgezinnen door professional - video Hamza - Dieke de Koning, preventiewerker Indigo Gelderland, drs. Pauline Kors, psycholoog en mevr. Femke van Trier 

 

12:45 - 13:20

Lunchpauze

13:30 - 14:30

Start 2e ronde workshops, zie hierboven bij 1e ronde

14:30 - 14:35

Afsluiting door dagvoorzitter

evenementen met 100 man
 evenementen met 100 man