Patiënt centraal, professionals in hun kracht

Meet Up | maandag 25 september | ministerie van VWS

Veel mogelijkheden, snelle ontwikkelingen, steeds meer toepassingen: e-health is aan een opmars bezig. Digitalisering is niet alleen een welkome aanvulling op de zorg, die met hoge kosten en een krappe arbeidsmarkt te maken heeft. Digitale zorg emancipeert mensen, die controle krijgen over hun elektronische gegevens en als ze dat willen meer baas kunnen zijn eigen over eigen gezondheid. En doordat de uitwisseling van gegevens zo veel beter kan en met die gegevens veel mogelijk is laat moderne technologie ook professionals excelleren.

Maar dan moet deze ontwikkeling wel op een vruchtbare aarde kunnen bouwen. Daarvoor is het Informatieberaad opgericht. Het Informatieberaad werkt aan standaarden en zorgt voor een zeer betrouwbaar identificatiesysteem voor de zorg. Daarmee kan bijvoorbeeld iemand vanuit de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving op een veilige en gemakkelijke manier met allerlei instanties en diensten in de zorg ‘praten’. En waar zorgverleners kunnen excelleren met betere informatie en betere uitwisseling.

Het Informatieberaad werkt ook aan een goed klimaat. Daarom worden partijen bij elkaar gebracht, goede voorbeelden gedeeld en stimuleringsprogramma’s opgezet. Op 25 september van 16.00 – 18.00u komt het Informatieberaad Zorg bijeen. Voorafgaand wordt er vanaf 10.00u een Meet Up georganiseerd voor 300 deelnemers en met maximaal 30 sessies die voor iedereen toegankelijk zijn.

Wilt u de Meet Up bijwonen? Verzeker uzelf van een plek door in te schrijven via het aanmeldformulier.

Wilt u een sessie verzorgen tijdens de Meet Up? Meldt u snel aan via www.aanmelder.nl/sessiesmeetup25september