Eenheid van taal in de Nederlandse gezondheidszorg  


Eenheid van taal in de zorg komt neer op het maken van afspraken over te gebruiken (vak)terminologie in de informatiesystemen. Daardoor begrijpen zorgverleners elkaar én worden deze termen ook exact worden begrepen door de informatiesystemen (de computers) die zij gebruiken.  
 
Eenheid van taal faciliteert hiermee eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik van in dossiers vastgelegde gezondheidsinformatie. Overtypen van informatie, parallelle boekhoudingen en misinterpretaties gaan daarmee tot het verleden behoren. Maar ook het aanleveren van informatie voor onderzoek, kwaliteit en verantwoording vindt hierdoor zonder extra registratie plaats, en innovaties komen eerder binnen handbereik. 
 
RIVM en Nictiz onderzochten in opdracht van het Informatieberaad Zorg wat Eenheid van Taal is, wat er voor nodig is, en hoe het veld hier tegenaan kijkt. Op de meet-up nemen  we de aanwezigen mee in de resultaten van het (veld)onderzoek en presenteren we een aantal aanbevelingen. Met een aantal stellingen willen we de aanwezigen uitdagen mee te denken hoe Eenheid van Taal bereikt kan worden. Zo kunnen we in Nederland een brug slaan tussen de taal van de zorgverlener en die van  computersystemen.