Meet-up
Nationale en lokale coalities
Eén tegen eenzaamheid

 

 

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland voelt zich ernstig eenzaam. Van de 75+ers is het zelfs meer dan de helft die zich (soms) eenzaam voelt. U en ik hebben er voor gekozen hier verandering in te willen brengen. Inmiddels zijn we ruim een jaar op weg vanuit het Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid om gezamenlijk die trend van eenzaamheid te doorbreken.
Deze beweging die op gang is gekomen in Nederland willen we op 15 januari, in de Ridderzaal, graag met u markeren en verder brengen. Weten wat we kúnnen doen om eenzaamheid te verminderen en de mensen bij elkaar brengen die dit ook willen doen, is het doel van deze 'meet-up'. Aanwezig zijn leden van het aanjaagteam (Neelie Kroes, Hedy d'Ancona, Foppe de Haan, Bert van Leeuwen, Floris Alkemade, Peter Douwes, Colette Cloosterman-van Eerd), leden van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en wethouders uit het hele land. En uiteraard is Minister Hugo de Jonge ook het merendeel van de avond aanwezig.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren