En IK dan? De reis van de persona’s

Meet Up Duurzaam Informatiestelsel voor de Zorg

Maandag 10 september vanaf 10.00u | Ministerie van VWS

Een persona is een archetype van een gebruiker, ofwel een karakterisering van een bepaald type van gebruiker.

Voor de vierde keer op rij opent het ministerie van VWS haar deuren voor een breed publiek om inspiratie op te doen rondom het informatiestelsel voor de zorg. Je krijgt de kans om in de huid te kruipen van een persona om zo de complexe vraagstukken heel persoonlijk te beleven. Je wordt  uitgenodigd in de speciaal ingerichte ‘huiskamers’ van de verschillende persona’s en begint daar jouw gekozen route langs verschillende workshops. Er zijn tijdens de Meet Up tientallen workshops waar je uit kunt kiezen.

Beleef hoe het is om gegevens uit te wisselen met je arts vanuit de persoonlijke gezondheidsomgeving, ervaar wat een toegankelijke online omgeving nou eigenlijk is, en help ons met oplossingen die de patiënt echt verder helpen. Maak kennis met mensen die voor dezelfde vraagstukken staan, en word geïnformeerd over de laatste actualiteiten in het zorgveld en vanuit het Informatieberaad.

formulier voor congres
 formulier voor congres